ติดต่อศูนย์สนับสนุนของ Movavi
คุณสามารถแนบไฟล์รูปภาพได้หนึ่งไฟล์ (.jpg, .jpeg, .png หรือ .gif)
โดยมีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์
ไฟล์แนบมีขนาดเกิน 2 เมกะไบต์ ซึ่งเกินขนาดใหญ่สุดที่จำกัดเอาไว้

คุณต้องกรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมายสีแดงให้ครบ ถึงจะสามารถส่งข้อความของคุณออกไปได้

 
คุณสามารถกรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
 
 
ส่งข้อความให้คุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ!
เราจะตอบกลับภายในไม่เกิน 3 วันทำการ
Page loaded...