Dla użytkowników WindowsDla użytkowników Mac

Poniżej znajdziesz instrukcję jak aktywować oprogramowanie Movavi.
Istnieje możliwość aktywacji automatycznej (online), do której przeprowadzenia zalecane jest stabilne łącze internetowe.
Aktywacji można dokonać również ręcznie (w trybie offline), gdy komputer, na którym instalujemy oprogramowanie nie jest podłączony do Internetu, lub aktywacja online zakończyła się niepowodzeniem.

Aktywacja Online

Aktywacja automatyczna (online) to najszybszy i najprostszy sposób aktywowania Twojego oprogramowania Movavi na komputerze z dostępem do Internetu. Jeśli Twój komputer ma problemy ze stabilnością łącza internetowego, lub jeśli napotkałeś kłopot z aktywacją online, przejdź do części opisującej aktywację offline

Krok 1: Otwórz Kreator aktywacji

1.1 Uruchom zakupiony program Movavi.
1.2 Rozwiń menu Pomoc i wybierz Aktywuj program. Uruchomiony zostanie Kreator aktywacji.
1.3 Kliknij Dalej.Krok 2: Wprowadź swój klucz aktywacyjny

2.1 Wpisz lub skopiuj klucz aktywacyjny, który otrzymałeś przy zakupie oprogramowania Movavi w odpowiednie pole Kreatora.
2.2 Wybierz opcję Aktywacja przez Internet.
2.3 Kliknij Dalej, aby zweryfikować swój klucz aktywacyjny.Otrzymasz komunikat potwierdzający, że aktywacja zakończyła się powodzeniem. Kliknij Zakończ, aby podsumować proces aktywacyjny i zamknij Kreator.

W przypadku niepowodzenia aktywacji online, wykonaj następujące czynności:

  • Sprawdź, czy wprowadziłeś poprawny klucz aktywacyjny przeznaczony dla zakupionego programu.
  • Upewnij się, że posiadasz uprawnienia Administratora komputera.
  • Jeśli powyższe nie przyniosą rezultatu, wyłącz zaporę komputera i program antywirusowy.

Jeśli aktywacja online nadal kończy się niepowodzeniem, wypróbuj aktywacji offline.

W razie pytań lub problemów z aktywacją oprogramowania Movavi, skontaktuj się z naszym Zespołem wsparcia.

Aktywacja Offline

Aktywacja w trybie ręcznym (offline) zalecana jest w przypadku posiadania niestabilnego łącza internetowego, lub w razie niepowodzenia aktywacji online.

Zostaniesz poproszony o odesłanie automatycznie wygenerowanej wiadomości email wysyłanej do naszego serwera aktywacyjnego, a następnie o wprowadzenie do zakupionego programu informacji zwrotnej. Nadal potrzebny będzie dostęp do Internetu, w celu wysłania wiadomości email, jednak ta część procesu aktywacyjnego może zostać sfinalizowana za pośrednictwem innego komputera z dostępem do Internetu, niekoniecznie z systemu, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie.

Krok 1: Otwórz Kreator aktywacji

1.1 Uruchom zakupiony program Movavi.
1.2 Rozwiń menu Pomoc i wybierz Aktywuj program. Uruchomiony zostanie Kreator aktywacji.
1.3 Kliknij Dalej.Krok 2: Wprowadź swój klucz aktywacyjny

2.1 Wpisz lub skopiuj klucz aktywacyjny, który otrzymałeś przy zakupie oprogramowania Movavi w odpowiednie pole Kreatora.
2.2 Wybierz opcję Aktywacja offline.
2.3 Kliknij Dalej.Krok 3: Wyślij email ze swoim kluczem aktywacyjnym

Kolejne okno Kreatora zawierać będzie wprowadzony przez Ciebie klucz aktywacyjny oraz dodatkowe informacje potrzebne do tego, by z powodzeniem zakończyć proces aktywacji oprogramowania. Aby zakończyć ten etap, wyślij wiadomość email o treści sformułowanej w polu okna dialogowego do naszego serwera aktywacyjnego. Jeśli Twój komputer nie jest podłączony do Internetu, skorzystaj z innego sprzętu. Pamiętaj, aby treść wiadomości email pozostała taka sama, jak w oknie Kreatora.

Po wysłaniu wiadomości otrzymasz automatyczną odpowiedź zawierającą klucz rejestracyjny, który następnie wprowadzisz do okna Kreatora.3.1 Na początek skopiuj i zapisz treść emaila, tak aby móc go później do nas przesłać. Kliknij na przycisk Kopiuj, tym sposobem treść wiadomości zapisze się w Schowku, następnie zapisz skopiowany tekst jako plik tekstowy.
3.2 Jeśli Twój komputer jest podłączony do Internetu, wyślij emaila ze swojego konta klienta. W treści wiadomości wklej skopiowaną z okna Kreatora aktywacyjnego treść wiadomości. Następnie wyślij ją na adres .

Aby zapewnić szybką odpowiedź z serwera aktywacyjnego, nie zmieniaj informacji w treści wiadomości.Po przeprocesowaniu Twojej wiadomości, w ciągu godziny otrzymasz wiadomość email z kluczem rejestracyjnym. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, sprawdź katalog Spam.

Krok 4: Wprowadź swój klucz rejestracyjny

4.1 Skopiuj klucz rejestracyjny otrzymany w emailu zwrotnym do odpowiedniego pola w Kreatorze.
4.2 W odpowiednie pole wprowadź swoje imię i nazwisko użyte w podczas rejestracji.
4.3 Kliknij Dalej, aby zatwierdzić informacje.Jeśli poprawnie wprowadziłeś wymagane dane, zobaczysz komunikat informujący, że aktywacja zakończyła się powodzeniem. Kliknij Zakończ, aby podsumować proces aktywacyjny i zamknij Kreator.

Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, wypróbuj poniższe rady:

Page loaded...