Instrukcje aktywacji programów Movavi dla użytkowników systemu Mac

Ta strona wyjaśnia jak aktywować programy Movavi dla systemu Mac. Znajduje się tu również sekcja Często zadawane pytania, wyjaśniająca co należy zrobić, gdy część procesu nie działa prawidłowo.

Krok 1. Wybierz program, który chcesz aktywować

Jeśli lista nie zawiera żądanego programu, należy wypróbować poniższe instrukcje.

Jeśli aktywowany program został wydany przed październikiem 2016 roku, instrukcje podane na tej stronie mogą nie działać. W takim przypadku należy kliknąć poniższe łącze, aby uzyskać dostęp do podręcznika dotyczącego starych wersji.

Przejdź do podręcznika dotyczącego starych wersji (w języku angielskim)

Krok 2. Aktywacja online

Aktywacja online jest najszybszym i najprostszym sposobem aktywacji oprogramowania Movavi, jeśli komputer jest podłączony do Internetu. Jeśli komputer nie ma stabilnego połączenia internetowego lub przy aktywacji online wystąpiły problemy, należy przejść do kroku 3 – Aktywacja offline.

Krok 2.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

W menu aplikacji wybierz opcję Aktywuj program.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 2.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

Na pasku bocznym wyświetlona zostanie ikona klucza. Kliknij ją.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 2.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

W menu Activation wybierz opcję Activate Software.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 2.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

W menu aplikacji wybierz opcję Activate Software.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 2.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

W menu Activation wybierz opcję Activate Software.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 2.2. Wprowadź klucz aktywacyjny

Wprowadź lub wklej swój klucz aktywacyjny w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.
Kliknij przycisk Aktywuj, aby ukończyć proces aktywacji.

Wyświetlony powinien zostać komunikat potwierdzający pomyślną aktywację. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć proces i zamknąć okno dialogowe Aktywacja.

Jeśli aktywacja online nie powiedzie się, spróbuj aktywować oprogramowanie w trybie offline (patrz krok 3 poniżej).

Krok 2.2. Wprowadź klucz aktywacyjny

Wprowadź lub wklej swój klucz aktywacyjny w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.
Kliknij przycisk Activate, aby ukończyć proces aktywacji.

Wyświetlony powinien zostać komunikat potwierdzający pomyślną aktywację. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć proces i zamknąć okno dialogowe Aktywacja.

Jeśli aktywacja online nie powiedzie się, spróbuj aktywować oprogramowanie w trybie offline (patrz krok 3 poniżej).

Krok 2.2. Wprowadź klucz aktywacyjny

Wprowadź lub wklej swój klucz aktywacyjny w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.
Kliknij przycisk Activate, aby ukończyć proces aktywacji.

Wyświetlony powinien zostać komunikat potwierdzający pomyślną aktywację. Kliknij przycisk Continue, aby ukończyć proces i zamknąć okno dialogowe Aktywacja.

Jeśli aktywacja online nie powiedzie się, spróbuj aktywować oprogramowanie w trybie offline (patrz krok 3 poniżej).

Krok 2.2. Wprowadź klucz aktywacyjny

Wprowadź lub wklej swój klucz aktywacyjny w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.
Kliknij przycisk Activate, aby ukończyć proces aktywacji.

Wyświetlony powinien zostać komunikat potwierdzający pomyślną aktywację. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć proces i zamknąć okno dialogowe Aktywacja.

Jeśli aktywacja online nie powiedzie się, spróbuj aktywować oprogramowanie w trybie offline (patrz krok 3 poniżej).

Krok 3. Aktywacja offline (opcjonalnie)

Aktywacja offline jest zalecana, gdy połączenie internetowe jest niestabilne lub aktywacja online nie działa.

Uwaga: do aktywacji oprogramowania w trybie offline niezbędne jest urządzenie (np. smartfon, tablet lub inny komputer), które łączy się z Internetem i umożliwia użytkownikowi dostęp do jego konta e-mail.

Krok 3.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

W menu aplikacji wybierz opcję Aktywuj program.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 3.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

Na pasku bocznym wyświetlona zostanie ikona klucza. Kliknij ją.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 3.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

W menu Activation wybierz opcję Activate Software.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 3.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

W menu aplikacji wybierz opcję Activate Software.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 3.1. Otwórz okno dialogowe Aktywacja

Uruchom program.

W menu Activation wybierz opcję Activate Software.

Wyświetlone zostanie następujące okno:

Krok 3.2. Wprowadź klucz aktywacyjny

Wprowadź lub wklej swój klucz aktywacyjny w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.

Wybierz opcję Aktywuj w trybie offline (e-mailem).

Kliknij przycisk Aktywuj, aby przejść do następnego kroku.

Krok 3.2. Wprowadź klucz aktywacyjny

Wprowadź lub wklej swój klucz aktywacyjny w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.

Wybierz opcję Activate offline (by e-mail).

Kliknij przycisk Activate, aby przejść do następnego kroku.

Krok 3.2. Wprowadź klucz aktywacyjny

Wprowadź lub wklej swój klucz aktywacyjny w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.

Kliknij przycisk Activate, aby przejść do następnego kroku.

Krok 3.2. Wprowadź klucz aktywacyjny

Wprowadź lub wklej swój klucz aktywacyjny w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.

Wybierz opcję Activate offline (by e-mail).

Kliknij przycisk Activate, aby przejść do następnego kroku.

Krok 3.3. Wyślij wiadomość e-mail z kluczem aktywacyjnym

Następna strona okna dialogowego Aktywacja zawiera informacje niezbędne do aktywacji programu w trybie offline. Informacje te należy wysłać do nas pocztą elektroniczną. Niezbędne jest do tego urządzenie mające dostęp do Internetu.

W odpowiedzi wyślemy klucz rejestracyjny, który należy wprowadzić w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.

Najpierw należy skopiować i zapisać informacje, które zostaną później wysłane do nas pocztą elektroniczną. Kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować informacje do schowka. Zapisz skopiowany tekst jako plik tekstowy; możesz go z łatwością przenieść do urządzenia, z którego będzie wysyłana wiadomość e-mail.

Po uzyskaniu dostępu do Internetu napisz wiadomość e-mail w wybranym programie pocztowym. W treści wiadomości wklej informacje skopiowane z okna dialogowego Aktywacja. Następnie wyślij wiadomość e-mail na adres reg@movavi.com.

Aby uzyskać szybką odpowiedź z naszego serwera aktywacji, nie należy niczego zmieniać ani dodawać do informacji podanych w treści wiadomości.

Po przetworzeniu informacji (zwykle w ciągu godziny) otrzymasz wiadomość e-mail z kluczem rejestracyjnym. Jeśli nie otrzymasz klucza rejestracyjnego, sprawdź folder spamu.

Skopiuj klucz rejestracyjny z wiadomości e-mail do odpowiedniego pola w oknie dialogowym Aktywacja.

Kliknij przycisk Aktywuj, aby ukończyć proces.

Wyświetlony powinien zostać komunikat potwierdzający pomyślną aktywację. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć proces i zamknąć okno dialogowe Aktywacja.

Krok 3.3. Wyślij wiadomość e-mail z kluczem aktywacyjnym

Następna strona okna dialogowego Aktywacja zawiera informacje niezbędne do aktywacji programu w trybie offline. Informacje te należy wysłać do nas pocztą elektroniczną. Niezbędne jest do tego urządzenie mające dostęp do Internetu.

W odpowiedzi wyślemy klucz rejestracyjny, który należy wprowadzić w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.

Najpierw należy skopiować i zapisać informacje, które zostaną później wysłane do nas pocztą elektroniczną. Kliknij przycisk Copy, aby skopiować informacje do schowka. Zapisz skopiowany tekst jako plik tekstowy; możesz go z łatwością przenieść do urządzenia, z którego będzie wysyłana wiadomość e-mail.

Po uzyskaniu dostępu do Internetu napisz wiadomość e-mail w wybranym programie pocztowym. W treści wiadomości wklej informacje skopiowane z okna dialogowego Aktywacja. Następnie wyślij wiadomość e-mail na adres reg@movavi.com.

Aby uzyskać szybką odpowiedź z naszego serwera aktywacji, nie należy niczego zmieniać ani dodawać do informacji podanych w treści wiadomości.

Po przetworzeniu informacji (zwykle w ciągu godziny) otrzymasz wiadomość e-mail z kluczem rejestracyjnym. Jeśli nie otrzymasz klucza rejestracyjnego, sprawdź folder spamu.

Skopiuj klucz rejestracyjny z wiadomości e-mail do odpowiedniego pola w oknie dialogowym Aktywacja.

Kliknij przycisk Activate, aby ukończyć proces.

Wyświetlony powinien zostać komunikat potwierdzający pomyślną aktywację. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć proces i zamknąć okno dialogowe Aktywacja.

Krok 3.3. Wyślij wiadomość e-mail z kluczem aktywacyjnym

Następna strona okna dialogowego Aktywacja zawiera informacje niezbędne do aktywacji programu w trybie offline. Informacje te należy wysłać do nas pocztą elektroniczną. Niezbędne jest do tego urządzenie mające dostęp do Internetu.

W odpowiedzi wyślemy klucz rejestracyjny, który należy wprowadzić w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.

Najpierw należy skopiować i zapisać informacje, które zostaną później wysłane do nas pocztą elektroniczną. Kliknij przycisk Copy, aby skopiować informacje do schowka. Zapisz skopiowany tekst jako plik tekstowy; możesz go z łatwością przenieść do urządzenia, z którego będzie wysyłana wiadomość e-mail.

Po uzyskaniu dostępu do Internetu napisz wiadomość e-mail w wybranym programie pocztowym. W treści wiadomości wklej informacje skopiowane z okna dialogowego Aktywacja. Następnie wyślij wiadomość e-mail na adres reg@movavi.com.

Aby uzyskać szybką odpowiedź z naszego serwera aktywacji, nie należy niczego zmieniać ani dodawać do informacji podanych w treści wiadomości.

Po przetworzeniu informacji (zwykle w ciągu godziny) otrzymasz wiadomość e-mail z kluczem rejestracyjnym. Jeśli nie otrzymasz klucza rejestracyjnego, sprawdź folder spamu.

Skopiuj klucz rejestracyjny z wiadomości e-mail do odpowiedniego pola w oknie dialogowym Aktywacja.

Kliknij przycisk Activate, aby ukończyć proces.

Wyświetlony powinien zostać komunikat potwierdzający pomyślną aktywację. Kliknij przycisk Continue, aby ukończyć proces i zamknąć okno dialogowe Aktywacja.

Krok 3.3. Wyślij wiadomość e-mail z kluczem aktywacyjnym

Następna strona okna dialogowego Aktywacja zawiera informacje niezbędne do aktywacji programu w trybie offline. Informacje te należy wysłać do nas pocztą elektroniczną. Niezbędne jest do tego urządzenie mające dostęp do Internetu.

W odpowiedzi wyślemy klucz rejestracyjny, który należy wprowadzić w odpowiednim polu w oknie dialogowym Aktywacja.

Najpierw należy skopiować i zapisać informacje, które zostaną później wysłane do nas pocztą elektroniczną. Kliknij przycisk Copy, aby skopiować informacje do schowka. Zapisz skopiowany tekst jako plik tekstowy; możesz go z łatwością przenieść do urządzenia, z którego będzie wysyłana wiadomość e-mail.

Po uzyskaniu dostępu do Internetu napisz wiadomość e-mail w wybranym programie pocztowym. W treści wiadomości wklej informacje skopiowane z okna dialogowego Aktywacja. Następnie wyślij wiadomość e-mail na adres reg@movavi.com.

Aby uzyskać szybką odpowiedź z naszego serwera aktywacji, nie należy niczego zmieniać ani dodawać do informacji podanych w treści wiadomości.

Po przetworzeniu informacji (zwykle w ciągu godziny) otrzymasz wiadomość e-mail z kluczem rejestracyjnym. Jeśli nie otrzymasz klucza rejestracyjnego, sprawdź folder spamu.

Skopiuj klucz rejestracyjny z wiadomości e-mail do odpowiedniego pola w oknie dialogowym Aktywacja.

Kliknij przycisk Activate, aby ukończyć proces.

Wyświetlony powinien zostać komunikat potwierdzający pomyślną aktywację. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć proces i zamknąć okno dialogowe Aktywacja.

Często zadawane pytania

Sprawdź folder spamu, aby sprawdzić, czy tam jest wiadomość e-mail. Jeśli jej nie ma, skontaktuj się z zespołem wsparcia Movavi.

Komunikat ten jest wyświetlany, gdy dane aktywacji nie mogą z jakiegoś powodu dotrzeć do naszego serwera. Spróbuj aktywować oprogramowanie w trybie offline.

Kliknij łącze Posiadam klucz aktywacyjny u dołu okna.

Następnie wykonaj instrukcje dotyczące danego programu, zaczynając od kroku 2.2.

Być może program został już aktywowany. Można to sprawdzić, otwierając okno Informacje, dostępne:

 • w menu aplikacji LUB
 • w menu rozwijanym Ustawienia (w programie Movavi Video Converter).

Jeśli program nie został aktywowany, wyświetlana będzie liczba dni pozostałych do końca okresu próbnego. Jeśli program został już aktywowany, nie będą wyświetlane żadne informacje o pozostałej liczbie dni.

Oto przykład okna Informacje w aktywowanym programie:

W tym celu należy pobrać i zainstalować nową wersję programu. Łącze umożliwiające jej pobranie znajdziesz w wiadomości e-mail otrzymanej po dokonaniu zakupu. Łącze umożliwiające pobranie można również znaleźć na stronie z plikami instalacyjnymi. Po ukończeniu instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami aktywacji dotyczącymi danego programu.

Strona z plikami instalacyjnymi (w języku angielskim)

 • Być może zainstalowano inny program niż ten, do którego zakupiony został klucz. Aby zainstalować zakupiony program, kliknij łącze w wiadomości e-mail otrzymanej zaraz po zakupie.

  Innym sposobem na pobranie właściwego programu jest przejście do strony plików instalacyjnych i znalezienie pliku z nazwą i wersją wskazaną w komunikacie o błędzie.

  Strona z plikami instalacyjnymi (w języku angielskim)

 • Sprawdź, czy zakupiony klucz jest zgodny z systemem operacyjnym komputera.

  Większość programów Movavi ma dwie wersje: jedną dla systemu Windows, a drugą dla systemu MacOS. Upewnij się, że w aktywacyjnej wiadomości e-mail podany jest właściwy system operacyjny. W przeciwnym razie skontaktuj się z zespołem wsparcia Movavi.

 • Jeśli próbujesz dokonać aktywacji w trybie offline, upewnij się, że klucz aktywacyjny i klucz rejestracji zostały wklejone w odpowiednich polach.

  Klucz aktywacyjny jest przesyłany pocztą elektroniczną zaraz po dokonaniu zakupu. Składa się wyłącznie z cyfr.

  Klucz rejestracyjny jest przesyłany w wiadomości e-mail z adresu support@movavi.com. Wiadomość e-mail ma temat Activation Information. Klucz ten składa się z cyfr i wielkich liter alfabetu łacińskiego.

Jednego klucza aktywacyjnego wolno używać na jednym komputerze, chyba że licencja stanowi inaczej. Aby używać programu na innym komputerze, należy go odinstalować z poprzedniego komputera. Będzie to możliwe tylko na komputerach z tym samym systemem operacyjnym (dwóch komputerach z systemem Windows albo dwóch komputerach Mac). Aby użyć tego samego programu na komputerze z innym systemem operacyjnym, należy kupić drugi klucz aktywacyjny dla innego systemu operacyjnego.

Jeśli aktywowany program został wydany przed październikiem 2016 roku, instrukcje podane na tej stronie mogą nie działać. W takim przypadku należy kliknąć poniższe łącze, aby uzyskać dostęp do podręcznika dotyczącego starych wersji.

Przejdź do podręcznika dotyczącego starych wersji (w języku angielskim)

Wszystko znajdziesz na swoim Movavi Account. Jeśli jeszcze go nie masz, kliknij przycisk „Create an account” i podaj adres e-mail użyty przy zakupie oprogramowania Movavi i pakietów efektów. Po utworzeniu konta znajdziesz na nim informacje o swoich zakupach i subskrypcjach.

Łącze do pobrania i klucz aktywacyjny do poszczególnych programów można również znaleźć w wiadomościach e-mail, które wysłaliśmy po dokonaniu zakupów.

Jeśli nie możesz znaleźć tej wiadomości e-mail lub niezbędnych łącz na swoim Movavi Account, możesz użyć funkcji odzyskiwania klucza aktywacyjnego (w języku angielskim).

W razie pytań na temat instalacji, aktywacji lub użytkowania oprogramowania Movavi napisz do naszego Zespołu Wsparcia – chętnie pomożemy.