นโยบายการส่งและคืนสินค้าของ Movavi

การส่งสินค้า

หลังจากที่คุณยืนยันคำสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์พร้อมกับคีย์เปิดใช้งาน (activation key) ของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะส่งไปยังอีเมล์ที่คุณให้เราไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ถ้าหากคุณไม่ได้รับภายใน 15 นาที โปรดสำรวจดูที่โฟลเดอร์ “เมล์ขยะ” ของคุณ หากที่นั่นก็ยังไม่พบอีเมล์จากเราอีก ให้คุณติดต่อกับทีมสนับสนุนของเรา

การคืนสินค้าและขอเงินคืน

ความพึงพอใจของคุณ ที่มีต่อซอฟต์แวร์ของ Movavi นั้น ถือเป็นเป้าหมายหลักของเรา ดังนั้นหากคุณไม่พอใจผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้ทางอีเมล์ หรือผ่าน Live Chat ภายใน 30 วันนับจากวันสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการขอเงินคืน โดยเงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิตของคุณ ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ทีมสนับสนุนของเราให้การยืนยันการคืนเงิน

Page loaded...