นโยบายการส่งและคืนสินค้าของ Movavi

การส่งสินค้า

หลังจากที่คุณยืนยันคำสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์พร้อมกับคีย์เปิดใช้งาน (activation key) ของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะส่งไปยังอีเมล์ที่คุณให้เราไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ถ้าหากคุณไม่ได้รับภายใน 15 นาที โปรดสำรวจดูที่โฟลเดอร์ “เมล์ขยะ” ของคุณ หากที่นั่นก็ยังไม่พบอีเมล์จากเราอีก ให้คุณติดต่อกับทีมสนับสนุนของเรา

การคืนสินค้าและขอเงินคืน

ความพึงพอใจของคุณ ที่มีต่อซอฟต์แวร์ของ Movavi นั้น ถือเป็นเป้าหมายหลักของเรา ในกรณีที่คุณมีปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (ดูนโยบายการคืนเงินของเรา) คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้โดยการกรอกฟอร์มติดต่อ หรือติดต่อทางอีเมล support@movavi.com ภายใน 30 วันนับจากวันสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการขอเงินคืนเต็มจำนวน โดยเงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิตของคุณ ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ทีมสนับสนุนของเราให้การยืนยันการคืนเงิน