ผลิตภัณฑ์ Movavi และระยะเวลาการสนับสนุน

เลือกชื่อและหมายเลขเวอร์ชันของโปรแกรมที่คุณต้องการเรียนรู้

วิธีค้นหาเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ Movavi ของคุณ:

  • ไปที่ การซื้อของฉัน ใน บัญชี Movavi ของคุณ
  • เปิด การตั้งค่า > เกี่ยวกับ โดยตรงในโปรแกรม

นโยบายสำหรับวงจรการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ Movavi ที่ซื้อตามข้อกำหนดใบอนุญาตตลอดชีพ

เอกสารนี้กำหนดนโยบายสำหรับวงจรการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ Movavi คุณสามารถดูรายการผลิตภัณฑ์ Movavi และระยะเวลาการสนับสนุนได้ที่ด้านบน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งเวอร์ชัน อัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้ดีขึ้นและ/หรือที่เสริมคุณสมบัติผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ (อัปเดตสำคัญ) ก็คือผลิตภัณฑ์อีกเวอร์ชันหนึ่ง และเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

แสดงมากขึ้น