Zásady ochrany osobních údajů společnosti Movavi

Poslední aktualizace: 8. srpna 2022

yto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné, zpracovávané nebo uchovávané online obchody MOVAVI a prostřednictvím stolních a mobilních aplikací MOVAVI a popisují rozsah shromažďování a používání osobních údajů společností MOVAVI Software Limited (dále jako „MOVAVI“). MOVAVI je pověřencem pro ochranu osobních údajů zpracovávaných v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. MOVAVI v nejvyšší míře uznává ochranu Vašich osobních údajů a věnuje zvláštní pozornost důvěrnému charakteru informací nám odeslaných během Vaší návštěvy našich webových stránek (stávající a budoucí webové stránky vlastněné nebo provozované MOVAVI a/nebo pro něž MOVAVI v současnosti či v budoucnosti bude poskytovat služby a/nebo výrobky, dále jako „stránka“ nebo „stránky“) nebo na základě jiné komunikace či interakce s námi.

Obecná ustanovení

 1. Tento dokument, Zásady ochrany osobních údajů společnosti MOVAVI (dále jako „zásady ochrany“) obsahuje naše zásady ochrany a ustanovení týkající se informací shromážděných o uživateli MOVAVI.
 2. Návštěvou našich stránek a stažením, instalováním a používáním softwaru MOVAVI (dále jako „aplikace“) přijímáte všechny podmínky a náležitosti těchto zásad ochrany.
 3. Tyto zásady ochrany jsou součástí svazku dokumentů, které určují podmínky a náležitosti používání stránek a aplikací. Jiné dokumenty definující vztah mezi uživatelem a MOVAVI jsou Podmínky používání a Licenční smlouva koncového uživatele (dále jako EULA).
 4. Pokud tyto zásady ochrany nestanoví jinak, všechny termíny a definice použité v tomto dokumentu mají stejný význam, jak je definován v podmínkách používání a EULA.
 5. Tyto zásady ochrany včetně jejich výkladu, metody přijetí, provádění, doplňování a ukončení podléhají legislativě Kyperské republiky.

Osobní údaje

 1. Osobními údaji se rozumí informace, které lze spojit s konkrétním uživatelem, mimojiné: jméno (pseudonym nebo přezdívka), emailová adresa, telefonní číslo (např. když požadujete individuální technickou podporu či pomoc) a informace o nákupech a aktivacích aplikací uživatele (preferenční kategorie a jiné typy reklamy související s preferencemi), platební metody, měny, v nichž se platba uskutečňuje a jiné platební údaje.
 2. V zájmu personalizace stránek také shromažďujeme informace o zařízeních, která používáte pro přístup na naše stránky (stolní a mobilní); může jít o IP adresu a jiná geolokační data, typ a verze prohlížeče, operační systém a systémový jazyk, odkazující webové stránky, čas přístupu a jiné údaje.
 3. MOVAVI zpracovává osobní údaje, které poskytuje uživatel o sobě samém vyplněním určitých formulářů. Například při stahování zkušební verze aplikace ze stránek, přihlášení se k odběru emailového bulletinu, kontaktu MOVAVI s žádostí o technickou podporu nebo prostřednictvím formulářů zpětné vazby atd. může MOVAVI stanovit požadavky na informace o uživateli, které jsou nezbytným předpokladem pro využívání našich služeb. Pokud některé informace MOVAVI neoznačí za nezbytné, uživatel může takové informace předložit či zpřístupnit podle svého uvážení.
 4. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na následujících principech:
  • Uživatelské údaje zpracováváme výlučně pro účely a v souladu s metodami, které byly k dispozici v době shromažďování údajů.
  • Shromážděné údaje používáme k účelům nad rámec těch použití, k nimž byly údaje uvolněny pouze v případě, že s tím uživatel výslovně souhlasí.
  • Přístup k poskytnutým údajům umožňujeme třetím stranám výlučně pro účely zde uvedené.
  • Údaje nezpřístupňujeme, nepostupujeme ani nepřevádíme na třetí strany, aby je samy zpracovávaly, pokud o tom nebyl uživatel informován předem a nedal k tomu souhlas.
  • Odpovídáme na požadavky zrušit, změnit nebo přidat poskytnuté údaje.
  • Zajišťujeme řádnou a úplnou správu údajů.
  • Zajišťujeme soukromí uživatelů a uplatňujeme odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu důvěrného charakteru, neporušenosti a dostupnosti poskytnutých údajů.
 5. Pokud budeme shromažďovat Vaše osobní údaje, doba, po kterou je budeme uchovávat, je určena celou řadou faktorů včetně účelu, k němuž tato data používáme, a našimi povinnostmi podle příslušných zákonů, ale ne déle než je to přiměřeně nezbytné pro výše uvedené účely. Možná budeme potřebovat Vaše osobní údaje k vytvoření právoplatných nároků, jejich uplatňování nebo obhajobu proti nim. Za tímto účelem budeme uchovávat Vaše osobní údaje 7 let ode dne, když je již dále nebudeme potřebovat k žádným transakcím, naplnění účelu smlouvy nebo marketingovým komunikacím.
 6. Pokud Vámi poskytnuté informace budou obsahovat osobní údaje, údaje o tom, jak používáte naše webové stránky, služby či výrobky, nebo nám osobní údaje poskytnete, svobodně a dobrovolně udělujete MOVAVI písemný informovaný souhlas ke zpracování těchto údajů pro účely definované těmito zásadami ochrany. Týká se to jakékoliv činnosti (operace) nebo sekvence činností (operací) prováděných s použitím automatických nástrojů či bez nich: shromažďování, záznam, třídění, akumulace, ukládání, specifikace (aktualizace, změna), stažení, použití, přenášení (distribuce, poskytování, zajištění přístupu) informací třetím stranám, včetně přeshraničního přenosu do jiných jurisdikcí, zpřístupnění nebo dání k dispozici, anonymizace, omezení, blokování, odstranění a zničení osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s okamžitou platností odesláním žádosti našemu týmu Zákaznické podpory.
 7. Citlivé informace. MOVAVI neshromažďuje citlivé osobní údaje, jako jsou sexuální preference, náboženské vyznání, politické názory nebo zdravotní stav. Nebudeme je od Vás požadovat a ani je nepotřebujeme.
 8. Údaje o dětech. Osoby ve věku do 13 let nebo vyššího minimálního věku platného v jurisdikci, kde se uživatel nachází, by nám neměly poskytovat osobní údaje, pokud k tomu nemají ověřitelné svolení svého rodiče(ů) nebo zákonného zástupce(ů). Naše webové stránky, výrobky a služby nejsou určeny uživatelům, kteří jsou mladší 13 let nebo ekvivalentním minimálním věku platném v příslušné jurisdikci. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí, pokud je ale rodič, zákonný zástupce nebo kdokoliv jiný přesvědčený o tom, že nám byly poskytnuty osobní údaje dítěte a bude nás chtít požádat o jejich smazání, může nás kontaktovat na emailu privacy@movavi.com.
 9. Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonnými právy, která zahrnují Vaše právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, vznést námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů nebo toto zpracování omezit, požadovat, aby Vaše osobní údaje byly odstraněny či opraveny, exportovat své údaje ve strojově čitelném formátu a přenášet tyto údaje jinému pověřenci. Další informace o Vašich právech na ochranu údajů nebo o jejich vykonávání od nás získáte po použití následujících kontaktních údajů. Své osobní údaje na našich stránkách můžete vždy aktualizovat nebo odstranit. Pokud si kdykoliv přejete, abychom smazali nebo změnili jakékoliv vaše osobní údaje, neváhejte kontaktovat náš tým zákaznické podpory.
 10. Své osobní údaje ve svém uživatelském účtu můžete kdykoli aktualizovat, změnit nebo vymazat zasláním příslušné žádosti týmu zákaznické podpory.

Anonymizované údaje

 1. Když budete používat webové stránky nebo aplikace, MOVAVI se mohou automaticky přenášet anonymizované údaje. Přenášené údaje zejména zahrnují: Vaši IP adresu, místo (země, oblast, město), verze prohlížeče, zdroj provozu, model hardwaru a jiné informace specifické pro zařízení, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení, statistické informace o Vašich činnostech na stránkách a používání aplikací, informace o údajích, které se odesílají a přijímají prostřednictvím aplikací.
 2. Anonymizované údaje je možné shromažďovat a/nebo zpracovávat pomocí služeb třetích stran, jako jsou:
  • analytické služby,
  • plugin moduly sociálních sítí,
  • jiné systémy a služby, které používají a zpracovávají anonymizované údaje uživatele.

Nákupy pomocí kreditní karty

 1. Pokud použijete k nákupu výrobku MOVAVI kreditní kartu, číslo kreditní karty se při průchodu přes internet zakóduje. Informace o Vaší kreditní kartě MOVAVI neuchovává ani nezaznamenává, jednoduše se přenáší do Vaší banky, společnosti vydávající kreditní karty a společnosti zpracovávající platbu. V tomto ohledu je online nákup kreditní kartou podobný nákupu kreditní kartou v jakémkoliv obchodě.
 2. Informace, jako je jméno uživatele, emailová adresa a zakoupený výrobek, MOVAVI uchovává pro další dodávku a/nebo registraci výrobku.

Použití osobních údajů

 1. MOVAVI používá osobní informace k následujícím účelům:
  • Uzavírání a plnění licenčních smluv s uživatelem
  • Vytvoření zákaznického účtu
  • Personalizaci produktů, zasílání speciálních nabídek
  • Určení totožnosti uživatele v průběhu plnění povinností MOVAVI podle našich smluv s uživatelem
  • Komunikace s uživatelem pro účely informační podpory a zlepšení aplikací včetně oznámení zasílaných prostřednictvím třetích stran
  • Distribuce reklamních materiálů od MOVAVI a/nebo třetích stran mezi uživatele jakožto cílové publikum
  • Zacílení reklamních a/nebo informačních materiálů
  • V souladu s právními požadavky
 2. MOVAVI může sdílet osobní údaje s poskytovateli služeb, kteří služby poskytují naším jménem, když je to nezbytné k poskytování takových služeb v mezích shora uvedených účelů.
 3. Rozhraní YouTube API. Některé aplikace, např. MOVAVI Video Editor, MOVAVI Movavi Video Editor a MOVAVI Slideshow Maker, používají rozhraní YouTube API, aby mohly přidávat obsah do vašeho kanálu YouTube. Úplné znění podmínek použití naleznete na adrese https://www.youtube.com/t/terms. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC (poskytovatel služby YouTube) naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy. Kromě běžného postupu pro odstranění uložených dat můžete kdykoli zrušit přístup ke svým datům pomocí stránky nastavení zabezpečení pro služby Google na adrese https://security.google.com/settings/security/permissions.

Použití anonymizovaných údajů

 1. MOVAVI používá anonymizované údaje k následujícím účelům:
  • Zdokonalení webových stránek a aplikací
  • Komunikace s uživatelem pro účely informační podpory a zlepšení aplikací včetně oznámení zasílaných prostřednictvím třetích stran
  • Distribuce reklamních materiálů od MOVAVI a/nebo třetích stran mezi uživatele jakožto cílové publikum
  • Zacílení reklamních a/nebo informačních materiálů podle věku, pohlaví nebo jiných atributů
  • Marketing, statistika a jiný výzkum založený na anonymizovaných údajích.
 2. MOVAVI může poskytovat anonymizované údaje poskytovatelům služeb, kteří služby poskytují naším jménem, když je to nezbytné k poskytování takových služeb v mezích shora uvedených účelů.
 3. Oznámení ohledně souborů cookie. Smyslem tohoto oznámení je pomoci Vám pochopit, co jsou soubory cookie, jak je MOVAVI používá, a volby, které máte ohledně jejich používání. Dalším používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že budete soubory cookie používat způsobem popsaným v tomto oznámení.

  Co jsou soubory cookie?

  Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem prohlížeči nebo na pevném disku počítače, případně v jiném zařízení, když navštívíte naše stránky. Umožňuje to stránkám rozpoznat Vás jako uživatele buď po dobu trvání Vaší návštěvy („souboru cookie relace“), nebo v případě opakované návštěvy („trvalý soubor cookie“). Soubory cookie nejsou škodlivé a neobsahují žádné informace umožňující osobní identifikaci, jako je Vaše adresa bydliště, datum narození nebo údaje o kreditní kartě.

  Soubory cookie se dělí do čtyřech obecných typů:

  Naprosto nezbytné soubor cookie

  Tyto soubory cookie jsou nezbytné jako pomůcka k navigaci po našich stránkách a využívání jejich funkcí, například přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Bez těchto souborů cookie není možné poskytovat služby, které požadujete, například nastavení účtu. Tyto soubory cookie o Vás neshromažďují informace, které by bylo možné použít pro marketing, nebo zapamatování si, kde jste na internetu byli.

  Analytické/výkonnostní soubory cookie

  V zájmu zachování relevance webových stránek, služeb a produktů, jejich aktualizace a snadného používání používáme webové analytické služby, které nám pomáhají pochopit, jak lidé naše stránky používají. Například můžeme vidět, které části stránek a produkty jsou nejpopulárnější, rozpoznat, kdy a kde dojde k chybě, a testovat různé verze stránky nebo funkce, abychom zjistili, která pracuje nejlépe.

  Funkční soubory cookie

  Tyto soubory cookie umožňují webovým stránkám a aplikacím, aby si zapamatovaly výběry, které provedete (například Vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte), a poskytovaly pokročilejší, více personalizované funkce. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, se obvykle anonymizují, což znamená, že není možné určit Vaši osobní totožnost. Neshromažďují žádné informace o Vás, které by bylo možné použít k prodeji, reklamně či zapamatování si, kde jste na internetu byli, ale pomáhají nám poskytovat reklamu, která pro Vás bude mít větší význam.

  Soubory cookie pro cílený marketing

  Soubory cookie také používáme jako pomůcku pro cílenou reklamu. Bez těchto souborů cookie budou pro Vás a Vaše zájmy reklamy online, na které narazíte, méně podstatné. Také je používáme k měření účinnosti našich marketingových komunikací, například nás informují, zda jste zareagovali na reklamu, kterou jsme Vám poslali.

  Informace uložené v souborech cookie jsou bezpečné a anonymní vůči jakékoliv externí třetí straně a bezpečnost Vašeho účtu není nikdy narušena. Informaci o deaktivaci souborů cookie naleznete na kartě „Nápověda“ svého prohlížeče, kam přejdete přes nabídkovou lištu. Pokud byste potřebovali jakoukoliv pomoc, kontaktujte nás na následující emailové adrese.

Souhlas uživatele s příjmem informací od MOVAVI

 1. Naše webové stránky a aplikace nabízí zprávy a informace týkající se našich výrobků, včetně emailových bulletinů, přihlášením se k jejich odběru. Pokud se rozhodnete přihlásit se k odběru těchto služeb, můžete být požádáni o poskytnutí emailové adresy. Pokud tak učiníte, souhlasíte s tím, že Vám bude MOVAVI zasílat emaily s informacemi o aktualizacích a jakékoliv jiné informace související s aplikacemi, dále další typy informací od MOVAVI včetně reklam. Můžeme používat informace, které poskytnete, jako pomůcku při rozvoji obsahu, jež je pro naše uživatele podstatný. Své(á) přihlášení se k odběru máte možnost kdykoliv zrušit.
 2. Své přihlášení se k odběru proveďte podle pokynů na spodním okraji emailu nebo nám zašlete email na privacy@movavi.com a požádejte o odstranění svých údajů ze seznamu adresátů. V tomto případě bude MOVAVI uchovávat Vaše osobní údaje ve své databázi, ale nebude Vás kontaktovat, ledaže byste změnili na tuto věc názor.

Důvěrných charakter údajů o uživateli

 1. MOVAVI ukládá informace o uživatelích a přijímá příslušná organizační a technická bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem a zpřístupněním těchto údajů v souladu s vnitřními pravidly a postupy (včetně GDPR).
 2. Udržujeme administrativní a technické pojistky pro ochranu osobních údajů. Tyto ochrany zahrnují následující:
  • Administrativní pojistky: Přístup k osobním údajům uživatelů je omezený na oprávněný personál, který má legitimní potřebu je znát na základě popisů svých pracovních zařazení – například zaměstnanci poskytující technickou podporu koncovým uživatelům. Všechny takové údaje jsou chráněny heslem. V případě dodavatelů, kteří jsou třetí stranou a zpracovávají osobní údaje naším jménem, se uplatňují podobné požadavky.
  • Technické pojistky: Přístup k informacím o uživateli v naší databázi prostřednictvím internetu není povolen s výjimkou přístupu přes zašifrovanou virtuální privátní síť (VPN). Jiný přístup je omezen na naše fyzické objekty, odstraňování osobních údajů z našeho pracoviště je zakázáno. Dodavatelé, kteří jsou třetí stranou a zpracovávají osobní údaje naším jménem, souhlasí s tím, že poskytnou přiměřenou fyzickou ochranu.

Pokud si uživatel vytvoří uživatelský účet, odpovídá za zachování důvěrnosti svého hesla k tomuto účtu.

Třetí strany

 1. K realizaci nákupů v aplikacích MOVAVI využívá služeb třetích stran.
  Některé typy třetích stran, s nimiž sdílíme údaje, jsou:
  • IT společnosti: MOVAVI pracuje s podniky, které podporují naše stránky a jiné podnikové systémy.
  • Marketingové společnosti: Spolupracujeme s marketingovými společnostmi, které nám pomáhají řídit elektronickou komunikaci s Vámi nebo provádět průzkumy a recenze produktů naším jménem.
  • Zpracování plateb: MOVAVI spolupracuje s důvěryhodnými poskytovateli zpracování plateb, kteří jsou třetími stranami, s cílem zabezpečit provádění a řízení plateb.

  Zde je seznam společností, které jsou třetími stranami, s nimiž spolupracujeme pro obchodní účely:

  MailChimp

  Společnost MailChimp používáme pro bulletiny a marketingové emaily. Prostřednictvím společnost MailChimp sledujeme emaily včetně toho, kdo emaily otevírá a kdo kliká na který odkaz.

  Google Ads a Google Merchant Center

  Používáme služeb Google Ads a Google Merchant Center pro přilákání pozornosti k našim nabídkám prostřednictvím reklamních materiálů a inzertních kampaní na externích webových stránkách. V souvislosti s údaji o reklamní kampani můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Prostřednictvím služeb Google Ads a Google Merchant Center vám chceme zobrazovat reklamy, které by vás mohly zajímat, a uspořádat obsah našich stránek relevantnějším způsobem, abychom optimalizovali vaše používání našich stránek a naše náklady na reklamu.

  Yahoo Gemini

  K umístění digitálních inzerátů na stránky Yahoo používáme aplikaci Yahoo Gemini, abychom umožnili přístup k aktuálním informacím návštěvníkům, kteří navštívili naše stránky v minulosti.

  Google Analytics

  Nástroj Google Analytics je webová analytická služba provozovaná společností Google, Inc. Google Analytics využívá soubory cookie, aby pomohla analyzovat, jak uživatelé využívají webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie přenáší a ukládá společnost Google. Společnost Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které společnost Google má.
  Nástroj Google Analytics nám pomáhá porozumět tomu, jak návštěvníci naše stránky používají. Protože nástroj Google Analytics vyžaduje ke své funkci soubory cookie, uživatelé, kteří si přejí zabránit sledování nástrojem Google Analytics během pobytu na našich stránkách, mohou ve svém prohlížeči deaktivovat soubory cookie. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním údajů o Vás společností Google způsobem a pro účely uvedené shora.

  BigQuery

  Kromě nástroje Google Analytics používáme aplikaci BigQuery ke shromáždění nevzorkovaných dat z nástroje Google Analytics a zpracovávat je v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

  AppsFlyer

  Naše mobilní aplikace jsou analyzovány pomocí technologií společnosti AppsFlyer Inc. Za tímto účelem se od Vás shromážďují a ukládají různé relace a data o interakci. Potřebujeme tyto informace pro zlepšení obsahu a využitelnosti našich aplikací a pro optimalizaci Vaší uživatelské zkušenosti. Údaje o relaci a interakci se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale pod pseudonymem.

  Amplitude

  Nástroj třetí strany společnosti Amplitude Inc. používáme k shromažďování a analýze způsobů, jakými využíváte naše mobilní aplikace. Amplitude je analytický softwarový nástroj, který nám pomáhá zlepšit naši službu díky lepšímu pochopení chování uživatele.

  2Checkout

  MOVAVI používá k bezpečnému zpracování plateb za nákupy dokončené na našich stránkách společnost 2Checkout (www.2checkout.com). Celý proces nákupu řídí společnost 2Checkout, která působí jako autorizovaný prodejce a distributor MOVAVI. Když zadáte svoji kreditní kartu a fakturační údaje na stránkách, osobní údaje se bezpečně přenesou do společnosti 2Checkout. Dokončením nákupu na stránkách prostřednictvím společnosti 2Checkout opravňujete MOVAVI používat společnost 2Checkout ke zpracování Vašich transakcí a přenosu osobních údajů, ovšem pouze v rozsahu potřebném pro dokončení transakce a správu Vašich nákupů.
  Na serverech pod naší kontrolou se nikdy neukládají žádné informace o kreditní kartě. Společnost 2Checkout má naše svolení ukládat naším jménem údaje týkající se transakcí vykonaných zákazníky na stránkách (včetně informací o úvěrových kartách) s cílem zajistit bezpečnou metodu platby a archivovat důkaz o nákupu, což umožňuje ochranu údajů našich zákazníků a sledování podle potřeby. Tyto transakční údaje mohou být použity pro validační a registrační účely našich zákazníků a ke sledování jakýchkoliv podvodných aktivit, bude-li to nutné.

  Cleverbridge

  Jako platební bránu třetí strany používáme také aplikaci Cleverbridge. Zásady týkající se ochrany osobních údajů jsou stejné jako u naší hlavní brány (2Checkout).

  Google AdSense

  K poskytování reklamy našim uživatelům na základě předchozích návštěv na našich webový stránkách a jiných stránkách na internetu používáme aplikaci Google AdSense. Uživatelé od toho mohou odstoupit návštěvou stránek se zásadami ochrany osobních údajů Google Ad a Content Network a upravit si na nich preference.

  Google Optimize

  K testování a analýze interakce návštěvníků s našimi stránkami používáme soubory cookie Google Optimize. Cílem této naší činnosti je dospět k informovaným rozhodnutím o tom, jak našim návštěvníkům zpříjemnit používání našich stránek.

  Hotjar

  Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe pochopit zkušenosti uživatelů (např. kolik času tráví na kterých stránkách, které odkazy si vybírají ke kliknutí, co se uživatelům líbí a co nelíbí atd.) a umožňuje nám budovat, udržovat a vylepšovat naše služby pomocí zpětné vazby od uživatelů. Služba Hotjar používá soubory cookie a jiné technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení (zejména IP adresa zařízení, zachycená a uložená pouze v anonymizované formě), velikost obrazovky zařízení, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o prohlížeči, geografické umístění (pouze země), upřednostňovaný jazyk použití k zobrazení našich stránek). Služba Hotjar ukládá tyto informace v anonymizovaném uživatelském profilu. Ani služba Hotjar, ani MOVAVI nikdy nebude tyto informace používat ke zjištění totožnosti jednotlivých uživatelů nebo párování informací s dalšími údaji o individuálním uživateli.

  SurveyMonkey

  Společnost SurveyMonkey, Inc. používáme ke shromažďování určitých dat z průzkumů a dotazníků.

  Google Tag Manager

  Používáme Google Tag Manager, systém správy tagů, který nám umožňuje rychle a snadno aktualizovat sledovací kódy a související fragmenty kódu, které jsou společně označovány jako "tagy" na našich webových stránkách nebo v mobilní aplikaci.

  Coveny Limited / Blue Europe

  Využíváme služeb společnosti Coveny Limited / Blue Europe k zobrazování reklam prostřednictvím reklamní sítě Coveny Limited / Blue Europe uživatelům, kteří navštívili naše stránky nebo provedli akci přidání položek do košíku. To nám pomáhá přivést uživatele zpět na naše stránky.

  Criteo

  Používáme společnost Criteo k zobrazování zájmově orientované reklamy v rámci reklamní sítě Criteo. K zobrazování zájmové reklamy používá společnost Criteo soubory cookie a další údaje o používání, které neidentifikují uživatele přímo. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Criteo a informace o možnosti odhlášení jsou k dispozici na adrese https://www.criteo.com/privacy/.

  PIXELLE

  Ke správě naší elektronické komunikace s vámi používáme společnost PIXELLE LLC.

  Outbrain

  K umístění našich reklamních kampaní na webu používáme společnost Outbrain Inc. a na naše stránky vkládáme pixel společnosti Outbrain, abychom mohli shromažďovat analytické údaje o uživatelích internetu, kteří reagují na naše kampaně. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Outbrain naleznete na adrese https://www.outbrain.com/privacy/.

  Pokud si nepřejete, abychom sdíleli vaše osobní údaje s třetími stranami pro marketingové účely, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

 2. Naše stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Když uživatel na tyto odkazy klikne, opouští stránky / aplikaci, proto MOVAVI nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost osobních údajů uživatele během používání webových stránek třetí strany. Takové webové stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které stanoví pravidla pro shromažďování a ukládání údajů o uživatelích. Tyto zásady ochrany se netýkají údajů, které se odesílají na webové stránky třetích stran, ukládají se tam nebo používají. Doporučujeme, abyste se důkladně seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran, když používáte jejich webové stránky.
 3. MOVAVI neodpovídá za použití osobních údajů uživatelů třetími stranami, s nimiž uživatel přijde do styku během používání aplikace.

Jiná zpřístupnění osobních údajů

 1. MOVAVI může zpřístupnit osobní údaje třetím stranám také v následujících případech:
  • Při výslovném souhlasu uživatele s takovým zpřístupněním.
  • Předání osobních údajů přidruženým společnostem MOVAVI a členům skupiny společností MOVAVI v rámci účelů definovaných v těchto zásadách.
  • Přenosem aktiv MOVAVI do držby, použití nebo vlastnictví třetí strany včetně postoupení práv takové třetí straně na základě uzavřené smlouvy s uživatelem.
  • Na žádost soudu nebo jiné oprávněné vládní agentury v rozsahu požadovaném podle platné legislativy.
  • Pro účely ochrany práv MOVAVI v souvislosti s porušením smlouvy uzavřených s uživatelem.

Doplnění

 1. Tyto zásady ochrany mohou být doplněny či zrušeny společností MOVAVI podle jejího vlastního uvážení bez předchozího oznámení uživateli. Doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s nejnovější verzí zásad ochrany osobních údajů.
 2. Nová verze zásad ochrany je platná od okamžiku jejich zveřejnění, pokud není uvedeno v takové nové verzi zásad ochrany jinak.
 3. Aktuální účinná verze zásad ochrany je dostupná na webových stránkách MOVAVI: https://www.movavi.com/cz/privacy.html.

Vážíme si Vaší důvěry a jsme vždy připraveni odpovědět Vám na otázky ohledně nakládání s vašimi osobními údaji.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

Sídlo
Movavi Software Limited
Office 201, 3 Krinou Street, Agios Athanasios Municipality, 4103 Limassol, Cyprus