Produkty Movavi a období jejich podpory

Vyberte název a číslo verze programu, o kterém chcete zjistit více.

Jak zjistit verzi vašeho softwaru Movavi:

  • Přejděte na Moje nákupy ve svém Účtu Movavi
  • Otevřete Nastavení > O aplikaci přímo v programu

Zásady životního cyklu podpory produktů Movavi zakoupených na základě doživotní licence

Tento dokument stanovuje zásady pro životní cyklus podpory produktů Movavi. Seznam produktů Movavi a období jejich podpory si můžete prohlédnout výše.

Podmínky se vztahují na jednu verzi produktu. Aktualizace produktu, které významně rozšiřují a/nebo doplňují funkce produktu (významné aktualizace) jsou další verzí produktu a pro účely těchto zásad se považují za samostatný produkt.

Zobrazit více