Movavi Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 8 augustus 2022.

Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, verwerkt of opgeslagen door online-winkels van Movavi en via Movavi’s desktop- en mobiele toepassingen. Het beleid beschrijft welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Movavi Software Limited (hierna MOVAVI genoemd). MOVAVI is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt overeenkomstig dit Privacybeleid. MOVAVI respecteert uw privacy en schenkt bijzondere aandacht aan de vertrouwelijkheid van de gegevens die u met ons deelt tijdens het bezoeken van onze websites (huidige en toekomstige websites, in eigendom van of beheerd door MOVAVI en/of waarvoor MOVAVI momenteel of in de toekomst diensten aanbiedt, hierna de “Site” of “Sites” genoemd) of bij communicatie of interactie met ons op andere wijze.

Algemene bepalingen

 1. Dit document, het Privacybeleid van MOVAVI (hierna het Beleid genoemd), bevat onze beleidslijnen en bepalingen met betrekking tot de gegevens over de gebruiker die door MOVAVI worden verzameld.
 2. Door onze Site te bezoeken en de MOVAVI-software (hierna Toepassingen genoemd) te downloaden, installeren en gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden van dit Beleid.
 3. Dit Beleid maakt deel uit van een reeks documenten die de gebruiksvoorwaarden van de Site en de Toepassingen bepalen. Andere documenten die de relatie tussen de gebruiker en MOVAVI bepalen, zijn de Gebruiksvoorwaarden en de Eindgebruikersovereenkomst (hierna EULA).
 4. Tenzij anders gedefinieerd in dit Beleid hebben alle termen en definities die hierin worden gebruikt de betekenis die is gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden en de EULA.
 5. Dit Beleid, inclusief de totstandkoming, wijze van adoptie, uitvoering, aanpassing en beëindiging, is onderhevig aan de wetgeving van de Republiek Cyprus.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens zijn gegevens die met een specifieke gebruiker geassocieerd kunnen worden, inclusief maar niet beperkt tot: naam (pseudoniem of alias), e-mailadres, telefoonnummer (bijvoorbeeld in gevallen waarin u individuele technische ondersteuning of hulp vraagt) en gegevens over de aankopen van de gebruiker en activaties van Toepassingen (voorkeurscategorieën en andere typen op voorkeuren gebaseerde advertenties), betaalmethoden, betaalvaluta en andere betalingsgegevens.
 2. Voor het personaliseren van de website verzamelen we ook gegevens over de apparaten die u gebruikt om onze Sites te bezoeken (desktop en mobiel); dit zijn onder andere het IP-adres en andere geolocatiegegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem, systeemtaal, verwijzende website, tijd van het bezoek en andere gegevens.
 3. MOVAVI verwerkt de persoonsgegevens die de Gebruiker over zichzelf verstrekt door het invullen van bepaalde formulieren. MOVAVI kan bijvoorbeeld bij het downloaden van een proefversie of een Toepassing van de Site, het aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven, contact met MOVAVI voor technische ondersteuning of via feedbackformulieren, bepalen welke gegevens de Gebruiker moet verstrekken om onze diensten te kunnen gebruiken. De gegevens die door MOVAVI als niet verplicht zijn gemarkeerd, kunnen door de Gebruiker naar eigen goeddunken worden verstrekt.
 4. Ons Privacybeleid is gebaseerd op de volgende principes:
  • We verwerken gebruikersgegevens alleen voor de doeleinden en volgens de methodes die zijn vermeld op het moment waarop de gegevens werden verzameld.
  • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor andere doeleinden wanneer de Gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
  • We geven alleen toegang tot de gedeelde gegevens aan derde partijen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst en binnen de context van het aanstellen van een gegevensbeheerder.
  • We geven derden alleen toegang tot de verstrekte gegevens voor de hierin omschreven doeleinden.
  • De gegevens worden door ons niet verstrekt, toegewezen of overgedragen aan derden voor hun eigen verwerking tenzij de Gebruiker voorafgaand op de hoogte is gesteld en hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • We behandelen verzoeken voor annulering van, wijziging van of toevoeging aan de verstrekte gegevens.
  • We garanderen een juist en wettig gegevensbeheer.
  • We beschermen de privacy van gebruikers en nemen passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verstrekte gegevens te beschermen.
 5. Als we uw persoonsgegevens verzamelen, wordt de duur van de bewaartermijn bepaald door een aantal factoren, waaronder het doeleinde waarvoor we de gegevens gebruiken en onze wettelijke verplichtingen volgens de toepasselijke wetgeving, maar niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is met betrekking tot de hierboven beschreven doeleinden. We hebben uw persoonsgegevens mogelijk nodig voor het vaststellen van, instellen van of verdedigen tegen rechtsvorderingen. Voor dit doeleinde bewaren we uw persoonsgegevens voor een periode van 7 jaar nadat de we de gegevens niet langer nodig hebben voor transacties, het uitvoeren van een overeenkomst of marketingcommunicaties.
 6. Als de door u verstrekte informatie persoonsgegevens bevat, geeft u, door de Site, diensten of producten te gebruiken of door het verstrekken van persoonsgegevens aan ons, MOVAVI vrijwillig schriftelijke toestemming om de gegevens te verwerken voor de in dit Beleid beschreven doeleinden. Dit zijn onder andere acties (activiteit) of een reeks van acties (activiteiten) die door ons worden uitgevoerd zonder geautomatiseerde hulpmiddelen: verzamelen, registreren, sorteren, vergaren, opslaan, specificeren (bijwerken, wijzigen), intrekken, gebruiken, overdragen (verdelen, aanbieden, toegang geven) van gegevens aan derden, inclusief overdracht over landsgrenzen naar andere rechtsgebieden, verstrekken of beschikbaar maken, anonimiseren, beperken, blokkeren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Deze toestemming kan op elk moment met onmiddellijke toekomstige werking worden ingetrokken door een verzoek in te dienen bij ons supportteam.
 7. Gevoelige gegevens: MOVAVI verzamelt geen gevoelige gegevens zoals seksuele voorkeuren, religie, politieke overtuigingen of gezondheidstoestanden. We zullen er niet om vragen en we hebben ze ook niet nodig.
 8. Gegevens van kinderen: personen jonger dan 13, of een hogere minimumleeftijd in het rechtsgebied waar de desbetreffende persoon zich bevindt, mogen geen persoonsgegevens verstrekken, tenzij ze verifieerbare toestemming van hun ouder(s) of wettelijke voogd(en) hebben. Onze Site, producten en diensten zijn bedoeld voor gebruikers van 13 jaar of ouder, of een andere minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen, maar als een ouder, voogd of iemand anders van mening is dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt en wil dat wij die gegevens verwijderen, kan hij/zij contact met ons opnemen via [email protected].
 9. Uw persoonsgegevens worden beschermd door wettelijke rechter, waaronder uw recht op inzage van uw persoonsgegevens; om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of deze te beperken; om te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of corrigeren; om uw gegevens te exporteren in een machineleesbare vorm; en om deze gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Neem contact met ons op met behulp van de onderstaande contactgegevens voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming. U kunt uw persoonsgegevens altijd bijwerken of verwijderen op onze sites. Als u op enig moment wilt dat we persoonsgegevens van u verwijderen of wijzigen, neem dan gerust contact met ons supportteam op.
 10. U kunt uw persoonsgegevens op uw gebruikersaccount op elk moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door een desbetreffend verzoek te sturen naar het supportteam.

Geanonimiseerde gegevens

 1. Als u onze Site of Toepassingen gebruikt, kunnen geanonimiseerde gegevens automatisch worden overgedragen naar MOVAVI. De overgedragen gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot: uw IP-adres, locatie (land, gebied, plaats), browserversie, verkeersbron, hardwaremodel en andere apparaatspecifieke informatie, versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-ID’s, statistische informatie over uw acties op de Site en gebruik van de Toepassing, informatie over de gegevens die via de Toepassing worden verzonden en ontvangen.
 2. Geanonimiseerde gegevens kunnen worden verzameld en/of verwerkt met behulp van de diensten van derden, zoals:
  • analytische diensten;
  • sociale-netwerkplugins;
  • andere systemen en diensten die geanonimiseerde gegevens gebruiken en verwerken.

Creditcardaankopen

 1. Als u een creditcard gebruikt om een product van MOVAVI te kopen, wordt het creditcardnummer versleuteld als het via het internet wordt verzonden. Uw creditcardgegevens worden niet bewaard of opgeslagen door MOVAVI, ze worden slechts overgedragen naar uw bank, creditcardmaatschappij en betalingsverwerker. In dit opzicht is een online creditcardaankoop hetzelfde als een creditcardaankoop in een winkel.
 2. Informatie over de gebruike rzoals naam, e-mailadres en gekocht product wordt bewaard door MOVAVI voor verdere levering en/of registratie van het product.

Gebruik van persoonsgegevens

 1. MOVAVI gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Uitvoering en nakoming van licentieovereenkomsten met de Gebruiker
  • Registratie van het account van de Gebruiker
  • Personalisering van producten, verstrekking van speciale aanbiedingen
  • Identificatie van de Gebruiker tijdens het nakomen van de MOVAVI’s volgens de overeenkomsten met de Gebruiker
  • Communicatie met de Gebruiker voor informatieve ondersteuning en verbetering van de Toepassingen, waaronder meldingen via derden
  • Verspreiding van reclamemateriaal van MOVAVI en/of derden aan gebruikers als de doelgroep
  • Gerichte reclame en/of informatieve materialen
  • Naleving van wettelijke eisen.
 2. MOVAVI kan persoonsgegevens delen met dienstverleners die namens ons diensten leveren als dit nodig is om deze diensten te leveren, binnen de grenzen van de hierboven beschreven doeleinden.
 3. YouTube-API. Sommige Toepassingen, zoals Movavi Video Editor, Movavi Video Editor en Movavi Slideshow Maker, gebruik de YouTube-API om content toe te voegen aan uw YouTube-kanaal. De volledige tekst van de gebruiksvoorwaarden is te vinden op https://www.youtube.com/t/terms. Het privacybeleid van Google LLC (YouTube-dienstverlener) is te vinden op https://policies.google.com/privacy. Naast de normale procedure voor het wissen van opgeslagen gegevens, kunt u de toegang tot uw gegevens op elk moment intrekken via Google's pagina met beveiligingsinstellingen op https://security.google.com/settings/security/permissions.

Gebruik van geanonimiseerde gegevens

 1. MOVAVI gebruikt geanonimiseerde gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Verbetering van de Site en Toepassingen
  • Communicatie met de gebruiker voor informationele ondersteuning en verbetering van de Toepassingen, waaronder melding via derden
  • Verspreiding van reclamemateriaal van MOVAVI en/of derden aan gebruikers als de doelgroep
  • Targeting van reclame- en of informatief materiaal op basis van leeftijd, geslacht of andere eigenschappen
  • Marketing, statistiek en ander onderzoek op basis van geanonimiseerde gegevens.
 2. MOVAVI kan geanonimiseerde gegevens verstrekken aan dienstverleners die namens ons diensten leveren als dit nodig is om deze diensten te leveren, binnen de grenzen van de hierboven beschreven doeleinden.
 3. Cookieverklaring. Deze verklaring is opgesteld om u te helpen begrijpen wat cookies zijn, hoe MOVAVI ze gebruikt en wat uw keuzes zijn met betrekking tot hun gebruik. Door onze Sites te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de manier beschreven in deze verklaring.

  Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw browser of de harde schijf van uw computer of een ander apparaat als u onze Site bezoekt. Hierdoor kan de Site u herkennen als gebruiker, ofwel voor de duur van uw bezoek (door middel van een ‘sessiecookie’) ofwel voor toekomstige bezoeken (een ‘permanent cookie’). Cookies zijn niet schadelijk en bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens zoals uw adres, geboortedatum of creditcardgegevens.

  De cookies die gebruiken zijn onder te verdelen in vier typen:

  Strikt noodzakelijke cookies

  Deze cookies zijn essentieel om u te helpen door onze Site te navigeren en de functies te gebruiken, zoals het openen van beveiligde delen van de Site. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u wil gebruiken, zoals het aanmaken van een account, niet worden gelever. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die zouden kunnen worden gebruikt voor marketing of om uw internetverkeer te onthouden.

  Analytische/prestatiecookies

  Om de Site, de diensten en de producten relevant, gebruiksvriendelijk en actueel te houden, gebruiken we webanalyses om te begrijpen hoe mensen onze Site gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld zien welke delen van de Site en welke producten het populairst zijn, bepalen wanneer zich fouten voordoen en verschillende versies van een pagina of functie testen om te bepalen welke het best werkt.

  Functionele cookies

  Deze cookies zorgen ervoor dat websites en toepassingen uw keuzes onthouden (zoals uw naam, taal of de regio waar u zich bevindt) en verbeterde, meer gepersonaliseerde functies kunnen aanbieden. De gegevens die deze cookies verzamelen, worden gewoonlijk geanonimiseerd, waardoor we u niet persoonlijk kunnen identificeren. Ze verzamelen geen gegevens over u die zouden kunnen worden gebruikt voor verkoop, reclame of het onthouden van uw internetverkeer. Ze helpen ons om reclame aan te bieden die voor u relevanter is.

  Getargete marketingcookies

  We gebruiken ook cookies om ons te helpen bij het aanbieden van gerichte reclame. Zonder deze cookies zou de online reclame die u te zien krijgt minder relevant zijn voor u. We gebruiken ze ook om de effectiviteit van onze marketingcommunicatie te meten, bijvoorbeeld door ons te vertellen of u hebt geantwoord op een advertentie die we u hebben gestuurd.

  De gegevens die in cookies worden opgeslagen zijn veilig en anoniem voor alle derden en de veiligheid van uw account komt nooit in het gedrang. Zie het tabblad “Help” op de menubalk van uw browser voor meer informatie over het uitschakelen van cookies. Neem contact op via het onderstaande e-mailadres als u hulp nodig hebt.

De toestemming van de gebruiker om informatie van MOVAVI te ontvangen

 1. Onze Site en Toepassingen bieden nieuws en informatie met betrekking tot onze producten aan na inschrijving, inclusief nieuwsbrieven per e-mail. Als u beslist om u aan te melden voor deze diensten, moet u mogelijk uw e-mailadres opgeven. Door dit te doen, gaat u akkoord met het ontvangen van e-mails van MOVAVI met informatie over updates en andere informatie met betrekking tot de Toepassingen en andere typen informatie van MOVAVI, waaronder reclame. We kunnen deze informatie gebruiken bij het ontwikkelen van content die relevant is voor onze gebruikers. U kunt uw aanmeldingen) op elk moment annuleren.
 2. Volg de instructies onderaan e-mails om uw aanmelding te annuleren, of stuur een e-mail naar [email protected] met het verzoek tot verwijdering van uw gegevens uit de mailinglijst. In dat geval zal MOVAVI uw persoonsgegevens bewaren in zijn gegevensbestand, maar neemt geen contact met u op, tenzij u aangeeft dat u graag weer informatie wilt ontvangen.

Vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens

 1. MOVAVI bewaart gegevens over gebruikers en neemt passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en bekendmaking, overeenkomstig de interne regels en procedures (waaronder de AVG).
 2. We nemen administratieve en technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten het volgende:
  • Administratieve veiligheidsmaatregelen: de toegang tot persoonsgegevens van gebruikers is beperkt tot bevoegd personeel die een gerechtvaardigde behoefte hebben om deze te kennen op basis van hun taakomschrijving, bijvoorbeeld werknemers die technische ondersteuning bieden aan eindgebruikers. Al deze gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Als de persoonsgegevens namens ons worden verwerkt door een derde, gelden gelijkaardige vereisten.
  • Technische veiligheidsmaatregelen: de toegang tot gebruikersgegevens in onze database is enkel toegelaten via een versleuteld virtueel privénetwerk (VPN). Toegang op andere wijze is beperkt tot onze fysieke gebouwen; het meenemen van persoonsgegevens van onze locatie is verboden. Derden die namens ons persoonsgegevens verwerken, gaan akkoord met het nemen van redelijke fysieke veiligheidsmaatregelen.

Als de gebruiker een gebruikersaccount aanmaakt, is deze verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord voor dat account.

Derden

 1. Om aankopen te implementeren in de Toepassingen, maakt MOVAVI gebruik van diensten van derden.
  Sommige soorten derden waarmee wij uw gegevens delen zijn:
  • IT-bedrijven: MOVAVI werkt samen met bedrijven die onze website en andere bedrijfssystemen ondersteunen.
  • Marketingbedrijven: we werken met marketingbedrijven die ons helpen bij het beheren van onze elektronische communicaties met u en namens ons enquêtes en productbeoordelingen uitvoeren.
  • Betalingsverwerking: MOVAVI werkt met vertrouwde derde betalingsverwerkers om betalingen op een veilige manier te ontvangen en beheren.

  Hier is een lijst van derde bedrijven waarmee we werken voor zakelijke doeleinden.

  MailChimp

  We gebruiken MailChimp voor onze nieuwsbrief en marketing-e-mails. Via MailChimp traceren we e-mails, inclusief wie de e-mail opent en wie op welke link klikt.

  Google Ads en Google Merchant Center

  We gebruiken de diensten van Google Ads en Google Merchant Center om de aandacht van onze gebruikers te trekken door middel van reclamemateriaal en reclamecampagnes op externe websites. Met de gegevens van de reclamecampagne kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclameacties zijn. We proberen hierbij uw interesse op te wekken door u reclame te tonen, welke voor u interessant is, om onze Website interessanter voor u te maken en om een billijke berekening van de advertentiekosten mogelijk te maken.

  Yahoo Gemini

  We gebruiken Yahoo Gemini om digitale advertenties te plaatsen op Yahoo om actuele informatie te verstrekken aan Site-bezoekers.

  Google Analytics

  Google Analytics is een dienst voor webanalyse die aangeboden wordt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt cookies om te helpen bij het analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door het cookie geleverd wordt, wordt overgedragen naar en opgeslagen door Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens in hun bezit.
  Google Analytics helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Omdat Google Analytics vereist dat cookies werken, kunnen gebruikers die tracking door Google Analytics tijdens het surfen op onze website willen vermijden cookies uitschakelen in hun browser. Door het gebruiken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Google en voor de hierboven beschreven doeleinden.

  BigQuery

  Naast Google Analytics gebruiken we BigQuery om niet-bemonsterde gegevens te verzamelen van Google Analytics en deze te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.

  AppsFlyer

  Onze mobiele toepassingen worden geanalyseerd met technologieën van AppsFlyer Inc. Gegevens van meerdere sessies en uw gebruik worden voor dit doeleinde verzameld en opgeslagen. We hebben deze informatie nodig om de inhoud en bruikbaarheid van uw toepassingen te verbeteren en uw gebruikerservaring te optimaliseren. De gegevens van de sessie en het gebruik worden op geen enkel moment in gepersonaliseerde vorm verwerkt, wel onder een pseudoniem.

  Amplitude

  We gebruiken een derdentool van Amplitude, Inc. om gegevens te verzamelen over hoe u onze mobiele Toepassingen gebruikt en deze te analyseren. Amplitude is een softwaretool voor analyse en helpt ons bij het verbeteren van onze Dienst door een beter begrip van het gedrag van de gebruiker.

  2Checkout

  MOVAVI gebruikt 2Checkout (www.2checkout.com) voor het verwerken van beveiligde betalingen voor aankopen op de website. Het volledige aankoopproces wordt beheerd door 2Checkout, welke optreedt als bevoegde handelaar en verkoper van MOVAVI. Als u uw creditcard- en factureringsgegevens invoert op de Site, worden deze persoonsgegevens veilig overgedragen aan 2Checkout. Door een aankoop te doen op de website via 2Checkout, geeft u Movavi toestemming om 2Checkout te gebruiken om uw transacties te verwerken en persoonsgegevens aan hen over te dragen, maar enkel voor zover nodig om de transactie af te handelen en uw aankopen te beheren.
  Creditcardgegevens worden nooit op door ons beheerde servers opgeslagen. 2Checkout heeft onze toestemming om de gegevens met betrekking tot de transacties die door klanten van de website worden uitgevoerd op te slaan namens ons (inclusief creditcardgegevens) om voor een veilige betalingsmethode en een aankoopbewijzenarchief te zorgen, zodat we onze klanten kunnen beschermen en zaken kunnen opvolgen waar nodig. Deze transactiegegevens kunnen worden gebruikt voor validatie en registratie van onze klanten en om frauduleuze activiteiten op te sporen indien nodig.

  Cleverbridge

  We gebruiken ook Cleverbridge als reserve derde partij voor betalingen. Het aan persoonsgegevens gerelateerde beleid is hetzelfde als bij onze hoofdbetalingsverwerker (2Checkout).

  Google AdSense

  We gebruiken Google AdSense om reclame aan onze klanten aan te beiden die gebaseerd is op hun vorige bezoeken van onze site en andere sites op het internet. Gebruikers kunnen hiervoor uitschrijven door het privacybeleid van Google Ad en Content Network te bezoeken en hun voorkeuren aan te passen.

  Google Optimize

  We gebruiken Google Optimize-cookies om te testen en te analyseren welke activiteiten gebruikers uitvoeren op onze website. We doen dit om weloverwogen beslissingen te nemen over hoe we onze bezoekers een betere gebruikerservaring kunnen aanbieden.

  Hotjar

  Hotjar is een technologie die ons helpt bij het beter begrijpen van gebruikerservaring (zoals hoeveel tijd gespendeerd wordt op welke pagina’s, welke links er aangeklikt worden, wat gebruikers wel of niet leuk vinden, enz.) en stelt ons in staat om onze dienst te beheren via feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens over het gebruikers van gebruikers en hun apparaten te verzamelen (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (alleen verkregen en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte van het apparaat, type apparaat (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), taal die bij voorkeur gebruikt wordt om onze Site weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op onder een gebruikersprofiel met pseudoniem. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken voor het identificeren van individuele gebruikers of om ze te koppelen aan andere gegevens van een individuele gebruiker.

  SurveyMonkey

  We gebruiken SurveyMonkey, Inc. om gegevens van enquêtes en vragenlijsten te verzamelen.

  Google Tag Manager

  We gebruiken Google Tag Manager, een tagbeheersysteem voor het snel en eenvoudig bijwerken van trackingcodes en gerelateerde codefragmenten, gezamenlijk “tags” genoemd”, op onze Site en in onze mobiele Toepassingen.

  Coveny Limited / Blue Europe

  We maken gebruik van de diensten van Coveny Limited / Blue Europe om advertenties te tonen via het advertentienetwerk van Coveny Limited / Blue Europe voor gebruikers die onze Site hebben bezocht of artikelen aan hun winkelwagen hebben toegevoegd. Dit helpt ons om gebruikers terug naar onze Site te brengen.

  Criteo

  We maken gebruik van Criteo om op interesses gebaseerde advertenties te tonen op het Criteo-advertentienetwerk. Om op interesses gebaseerde advertenties te tonen, gebruikt Criteo cookies en andere gebruikersgegevens die gebruikers niet rechtstreeks identificeren. Het privacybeleid van Criteo en informatie over de mogelijkheid tot afmelden vindt u op https://www.criteo.com/privacy/.

  PIXELLE

  We maken gebruik van PIXELLE LLC om onze elektronische communicaties met u te beheren.

  Outbrain

  We maken gebruiken van Outbrain Inc. om onze advertentiecampagnes op het web te plaatsen en wij plaatsen de pixel van Outbrain op onze Site om analytische gegevens te verzamelen over internetgebruikers die interactie hebben met onze campagnes. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Outbrain naar https://www.outbrain.com/privacy/.

  Als u liever niet wilt dat we uw gegevens delen met derden voor marketingdoeleinden, neem dan contact op met ons supportteam.

 2. De Site en Toepassingen bevatten mogelijk links naar websites van derde partijen. Als de gebruiker op deze links klikt, verlaat deze de Site/Toepassing en is MOVAVI niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de Gebruikersgegevens gedurende het gebruik van websites van derde partijen. Zulke websites hebben mogelijk hun eigen privacybeleid met regels voor het verzamelen en opslaan van Gebruikersgegevens. Dit Beleid is niet van toepassing op gegevens die werden ingegeven op, opgeslagen of gebruikt werden door websites van derde partijen. We raden aan dat u het privacybeleid van zulke derde partijen aandachtig leest bij het gebruiken van hun websites.
 3. MOVAVI is niet verantwoordelijk voor het gebruik van gebruikersgegevens door derden waarmee de gebruiker interactie heeft tijdens het gebruik van de Toepassing.

Andere verstrekking van persoonsgegevens

 1. MOVAVI kan persoonsgegevens delen met derde partijen in de volgende gevallen:
  • Volgens de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor dergelijke verstrekking.
  • De overdracht van persoonsgegevens aan MOVAVI-partners en leden van de MOVAVI-bedrijvengroep, binnen de in dit Beleid omschreven doeleinden.
  • De overdracht van MOVAVI's activa in het bezit, gebruik of eigendom van een derde, waaronder toewijzing van rechten volgens de uitgevoerde overeenkomsten met de gebruiker van een dergelijke derde.
  • Op verzoek van een rechtbank of andere bevoegde instantie voor zover vereist volgens de toepasselijke wetgeving.
  • Om MOVAVI's rechten te beschermen met betrekking tot inbreuk op uitgevoerde overeenkomsten met de gebruiker.

Wijzigingen

 1. Dit Beleid kan door MOVAVI naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker worden gewijzigd of geannuleerd. We raden u aan regelmatig de laatste versie van het Privacybeleid te lezen.
 2. Een nieuwe versie van het Beleid geldt vanaf het moment van publicatie ervan, tenzij een dergelijke nieuwe versie van het Beleid anders aangeeft.
 3. De huidige geldende versie van het Beleid is beschikbaar op MOVAVI's Site op https://www.movavi.com/nl/privacy.html.

We stellen uw vertrouwen op prijs en staan altijd klaar om uw vragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens te beantwoorden.

Als u vragen of zorgen heeft, neem dan contact op met ons supportteam.

Maatschappelijke zetel
Movavi Software Limited
Office 201, 3 Krinou Street, Agios Athanasios Municipality, 4103 Limassol, Cyprus