Movavi Yazılımı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son güncelleme: 3 ekim 2022.

ÖNEMLİ: İŞBU YAZILIM SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (“EULA”) SİZİNLE (“LİSANS SAHİBİ”) MOVAVİ YAZILIM LİMİTED ŞİRKET (“LİSANS VEREN”) ARASINDA HUKUKİ BİR SÖZLEŞMEDİR. İŞBU EULA İLE SAĞLANAN YAZILIMIN ("YAZILIM"), İÇERİĞİN VE HİZMETLERİN KULLANIMI, BU KOŞULLARIN TARAFINIZCA KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELİR. KURULUM İŞLEMİNİ TAMAMLAMADAN VE YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN. BU EULA'NIN KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, BU YAZILIMI YÜKLEMEYİN VE/VEYA KULLANMAYIN. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ YÜKLEYEREK, KOPYALAYARAK YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK BU EULA'NIN KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

İşbu yazılım kapsamında sunulan lisans türleri aşağıda verilmiştir. Kullanıcı için yalnızca tek bir lisans türü geçerlidir. Lisans türünüzü belirlemek istiyorsanız, lütfen destek merkezimizi ziyaret edin.

1. LİSANSLAMA

KİŞİSEL LİSANS. Satın alma siparişinizde aksi belirtilmedikçe, bu lisans türü, yazılımın belgelerde belirtildiği gibi Yazılımın sistem gereksinimlerine uyan tek bir bireysel kullanıcı hesabında veya bir bilgisayar, iş istasyonu veya başka bir dijital elektronik cihaz üzerinde münhasıran kişisel amaçlarla çalışmasına izin verir. Bu nedenle yazılım; kullanıcı, web sayfası veya şirketten ziyade bilgisayar temel alınarak lisanslandırılır. Örneğin, kişinin yazılımı kurmak ve kullanmak için 2 bilgisayar kullanması halinde 2 lisans satın alması gerekmektedir. İşbu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak Movavi, Yazılımı kullanmanız için size dünya çapında herhangi bir üçüncü tarafa devredilemeyecek, münhasır olmayan haklar verir. "Kullanım", Yazılımın ticari çoğaltma ve/veya türetilmiş yazılımın bir parçası veya tamamı olarak üçüncü taraflara dağıtılma hakkı olmaksızın depolanması, yüklenmesi, kurulması, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamına gelir. Yazılım programlama özelliklerinin amaçlanan bir parçası olmadıkça Yazılımı değiştiremez veya Yazılımın lisanslama veya kontrol özelliklerini devre dışı bırakamazsınız. Söz konusu EULA, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre uygun kısıtlamalar göz önünde bulundurularak ve daima yürürlükte kalmaktadır.

KURUMSAL LİSANS. Bu lisans türü, sunum veya rapor hazırlama gibi şirket içi amaçlar dâhil olmak üzere, yazılımın kurumsal, ticari ve iş amaçlı kurulum ve kullanım haklarının bir şirket veya başka bir işletmeye verilmesi içindir. İşbu sözleşmenin amaçları doğrultusunda, ticari kullanım, yazılımın ticari olarak kullanımı ve satış, lisanslandırma, reklam vb. yollarla doğrudan veya dolaylı olarak finansal kâr sağlamak üzere kullanımını kapsar.

Size verilen haklar için Movavi'ye geçerli lisans ücretini ödemeniz gerekir. Bu lisans, herhangi bir kuruluş veya iştirake devredilmeyeceği gibi, aksi belirtilmedikçe yazılımın yalnızca bir bilgisayarda çalışmasına izin verir. Söz konusu EULA, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre uygun kısıtlamalar göz önünde bulundurularak daima yürürlükte kalır.

ABONELİK KOŞULLARI. Yazılım Lisansını abone olmak suretiyle satın almanız halinde, abonelik işbu sözleşmeye uygun biçimde sizin veya Movavi tarafından sonlandırılmadığı müddetçe, tekrarlayan ödemeleri ve tarafınızca belirlenen bir usulle tekrarlayan aralıklarla ödemelerin yapılmasını kabul etmiş olursunuz. Her ödeme tarihinden önce bir bildirim alacaksınız ve aboneliğiniz sonlandırmadığınız sürece otomatik olarak yenilenecektir. Movavi, satın alma siparişinizin her faturalandırma döneminde abonelik planınınız için o tarihte geçerli olan kura göre, varsa geçerli vergiler de dâhil olmak üzere, otomatik olarak ücretlendirecektir. Abonelik ücretleri genellikle geçerli abonelik döneminin öncesinde faturalandırılıp, ücretlendirilir. Her yenileme döneminde Movavi planınızın kurunu değiştirebilir, kurda herhangi bir değişikliğin olması halinde aboneliği iptal etme seçeneğiyle birlikte tarafınızda bildirimde bulunulacaktır.

GERİ ÖDEME. Geri Ödeme Politikasında açıkça belirtilmediği sürece, lisans ücretleri iade edilmez.

KULLANICI HESABI. Yazılımı kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekebilir. Bu kullanıcı hesabı, satın aldığınız ürünler, abonelik koşulları, yazılım etkinleştirme kodlarınız ve ürünlerle ilgili diğer bilgiler hakkındaki bilgileri saklar.

Kullanıcı hesabınızı kaydederken, burada verilen bilgilerin eksiksizliğinden ve doğruluğundan siz sorumlusunuz. Ayrıca, hesabınızın bilginiz dahilinde kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, hesabınızın kullanılması sonucunda Movavi veya üçüncü şahıslar tarafından maruz kalınan zararlar da dahil olmak üzere, hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden yalnızca siz sorumlusunuz.

Hesabınızın izinsiz kullanılması durumunda Movavi'yi derhal bilgilendirmeyi kabul edersiniz.

Başka birinin kullanıcı hesabını kullanamazsınız.

Bazı durumlarda, bir kullanıcı hesabı oluşturmadan Yazılımın tam (deneme dışı) sürümüne erişmek mümkün değildir.

Kullanıcı hesabınızı istediğiniz zaman silme hakkına sahipsiniz, ancak bunu yaptığınızda, bir kullanıcı hesabının kullanılmasını gerektiren Yazılıma erişiminizi kaybedersiniz. Size 30 takvim günü süre verilir, bu süre içinde kararınızı değiştirebilirsiniz. 30 takvim günü sonunda, kullanıcı hesabınızdaki tüm bilgiler kalıcı olarak silinecektir.

2. ÜCRETSİZ (DENEME) SÜRÜMÜ

Size sınırlı bir süreliğine Yazılımın bir deneme kopyası ücretsiz olarak verilebilir ("Ücretsiz Lisans" veya "Ücretsiz Kopya"). Deneme sürümünde, yazılımın bazı özellik ve işlevlerine erişim kapalı olabilir veya söz konusu özellikler bulunmayabilir. Ayrıca, yazılımın deneme sürümü kullanırken video üzerinde filigran uygulanır. Yazılımın tüm özellik ve işlevlerinden yararlanmak için, lisans sahibinin geçerli bir etkinleştirme anahtarı satın alması gereklidir.

Deneme sürümünü kullanmak için de bir hesap oluşturmanız gerekebilir.

Yazılımı satın almadan önce kullanışlılık ve işlevselliğini görmek amacıyla kendi sisteminizde kullanmanız gerekmektedir. ‘Almadan önce deneyin’ seçeneğiyle, yazılımdan yüzde yüz memnuniyetiniz hedeflenmiştir.

3. TİCARİ KULLANIM. EĞİTİM, K R AMACI GÜTMEYEN VE RESMİ KURUMLARA AİT LİSANS

Deneme sürümleri de dahil olmak üzere, yazılımın tüm sürümleri sadece özel kullanım (kişisel lisans) için sunulmakta olup aşağıdaki istisnalar dışında ticari amaçlarla kullanılamaz: YouTube ve benzeri servislerden gelir elde edici videolar üretmek için bu yazılımın herhangi bir sürümünün kullanılması ve bu gibi videoların açıklamalarında video efektlerinin bu yazılım kullanılarak oluşturulduğunun belirtilerek https://www.movavi.com/ internet adresine yönlendirme yapılması veya benzer hizmetler bu sözleşmenin ihlali anlamına gelmez.

EĞİTİM KURULUŞLARI: Movavi, eğitim kuruluşlarına, ticari amaç gütmeden yalnızca eğitim amacıyla özel bir ücretlendirmede bulunur. Dolayısıyla, bu lisansın kullanıcıları eğitim kuruluşlarının yöneticileri veya temsilcileri veyahut da herhangi bir eğitim kuruluşunda öğrenci olmalıdır.

Eğitim amaçlı fiyatlandırmalardan faydalanmak için https://edu.movavi.com/ adresindeki formu doldurup göndermeniz gerekmektedir.

KÂR AMACI GÜTMEYEN VE HÜKÜMET KURULUŞLARI: Movavi ayrıca hükümet kuruluşları ile kâr amacı gütmeyen örgütlere yönelik özel ücretlendirme ve yazılımın ticari amaçlar dışında kullanımıyla ilgili hükümler içeren lisanslandırma seçenekleri sunmaktadır.

Bu lisanslandırma seçenekleri için belirli uygunluk kriterleri bulunmaktadır, kuruluşunuzun buna hak kazanması için üyelik oluşturması gerekmektedir. Başvuru için lütfen bizimle sales@movavi.com adresi üzerinden iletişime geçin.

4. YÜKSELTME

Movavi yazılımın sahibidir ve telif haklarına sahiptir. Lisansınız, yazılım üzerinde herhangi bir unvan veya sahiplik hakkı vermez ve lisansın varlığı yazılımdaki herhangi bir hakkın satışı olarak yorumlanmaz.

5. TELİF HAKKI

Yazılım ve tüm haklar, işbu sözleşmede belirtilen mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Movavi veya tedarikçilerine aittir ve diğer fikri mülkiyet hakları ve anlaşmaları ile telif hakları ve uluslararası telif anlaşmaları tarafından korunur. Yazılım için lisans verilir, satılmaz. Bu kapsamda, yazılımın herhangi bir fikri mülkiyetinin hakkının tarafınıza temlik edilmediğini kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, yazılımın sahipliğinin ve tam mülkiyetinin Movavi'nin münhasır mülkiyeti olarak kalacağını ve bu lisansta açıkça belirtilen haklarınız dışında üzerinde herhangi bir başka hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Bu sözleşmeyle, yazılımın herhangi bir kopyasının yine yazılımda bulunan mülkiyet bildirimlerini içerdiğini kabul etmiş olursunuz.

6. KISITLAMALAR

Aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul edersiniz: (a) Yazılımı tamamen veya kısmen tersine derlemek, değiştirmek, çevirmek veya parçalarına ayırmak; (b) Yazılımın veya bileşenlerinin bütünlüğüne, güvenliğine, işlevselliğine veya performansına müdahale etmek veya müdahale etmeye veya bozmaya teşebbüs etmek; (c) Yazılımı hacklemek veya başka bir şekilde Yazılıma yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; veya (d) Yazılımı herhangi bir amaç için veya yasa dışı veya bu anlaşma tarafından yasaklanmış herhangi bir şekilde kullanmak.

7. DİĞER GARANTİLER

BU SÖZLEŞME, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN ŞİMDİKİ HALİYLE TEMİN EDİLİR. MOVAVİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK İÇİN ZIMNİ GARANTİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEME GİBİ AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLER D HİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YAZILIMLA ALAKALI TÜM GARANTİLERİ YOK SAYMAKTADIR. BAZI YARGILAR, ZIMNİ GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNE YÖNELİK ZIMNİ GARANTİ VEYA KISITLAMALARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYAHUT DA ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN KISITLANMASI VE HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, BU NEDENLE SÖZ KONUSU KISITLAMA VEYA HARİÇ TUTMA DURUMLARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. BU GARANTİ SİZE BELLİ YASAL HAKLAR VERİR, AYRICA YARGIDAN YARGIYA DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

YAZILIMIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİNİ KAPSAMASI HALİNDE, MOVAVI SÖZ KONUSU İÇERİK İÇİN BİR GARANTİ SUNMAZ. AÇIK VEYA ZIMNİ, ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR GARANTİ BULUNMAMAKTADIR.

Yazılım, dünya çapında internette yer alan web sayfası ve bilgilere referans verir, görüntüleyerek bağlantı kurar ve web üzerinden hizmetler sunar. Bu yüzden Movavi'nin bu tür siteler ve bilgiler üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur ve bu tür siteler ve bilgiler konusunda sadece yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere şu hususlarda hiçbir garanti vermez: (a) bu tür sitelerin ve bilgilerin doğruluğu, kullanılabilirliği, dizi bütünlüğü, para birimi, içeriği, geçerliliği veya kalitesi veya (b) İstenmeyen veya sakıncalı içerikleri barındırabilecekleri. Yazılımı kullanarak, Movavi'nin Yazılım aracılığıyla görüntülenen veya erişilen herhangi bir site veya bilgiye ilişkin hiçbir beyanda veya taahhütte bulunmadığını kabul etmiş olursunuz.

Yazılım, Movavi veya ortaklarından gelen reklam bilgilerini içerebilir.

8. BÖLÜNEBİLİRLİK

EK AKTİVASYONLARLAR. Bazı yazılımlar, belirli formatları kullanmak için kodek gibi bileşenlerin ayrıca etkinleştirilmesini gerektirir. Bazen belirli özel program işlevleri (örn. kodlayıcı) için bir kereliğine ücretsiz etkinleştirme gerekebilir. Ürününüzü kaydettirdiğinizde, bu etkinleştirme otomatik olarak gerçekleşir. Tek ihtiyacınız olan bir internet bağlantısıdır.

YOUTUBE API. Movavi Video Editor, Movavi Video Editor ve Movavi Slideshow Maker gibi bazı Yazılımlar, YouTube hizmeti kullanım koşulları kapsamında YouTube API'sini kullanır. Bu kullanım koşullarının tam metni https://www.youtube.com/t/terms adresinde bulunabilir.

Yazılımın parçaları üçüncü taraf yazılımı ve diğer herhangi bir telifli ürünü kapsayabilir veya kullanabilir. Söz konusu ürünlerin kullanımı ilgili hükümlere göre yürütülür. Yazılım kapsamında bulunan belli yazılım kütüphaneleri ve diğer üçüncü taraf yazılımları ücretsiz yazılımlar kapsamındadır ve GNU Kütüphanesi Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın (LGPL) hükümlerine göre lisanslandırılır. Bu tür ücretsiz yazılım için kaynak kodunun bilgisayarca okunur tam bir kopyasını Movavi'ye yazılı talebinizi ileterek, Kütüphane Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) şartları altında ortam, taşıma ve dağıtım masrafları dışında ücretsiz olarak edinebilirsiniz. LGPL yazılımı faydalı olması için dağıtılır, dolayısıyla herhangi bir GARANTİ OLMAKSIZIN, TİCARİ UYGUNLUK ZIMNİ GARANTİSİ veya BU AMACA YÖNELİK HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN dağıtılır.

MPEG-2 Bildirimi. Yazılım MPEG-2 işlevselliği içerdiği ölçüde, aşağıdaki hüküm tatbik edilir: ÜRÜNÜN TÜKETİCİ KULLANIMI DIŞINDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE PAKET MEDYA VİDEO BİLGİ KODLAMASI İÇİN MPEG-2 STANDARDINA UYGUN HERHANGİ BİR KULLANIMI, LİSANSI MPEG LA,L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 ADRESİNDE BULUNAN MPEG-2 PATENT PORTFOLYOSUNDA BULUNAN GEÇERLİ PATENTLER ALTINDA BİR LİSANS OLMADAN AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR.

MPEG-4 Kullanımı. Yazılımın MPEG-4 özelliği bulunması halinde, şu hüküm geçerlidir: BU ÜRÜN, MPEG-4 GÖRSEL PATENT PORTFOLYO LİSANSI KAPSAMINDA KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANIMI İÇİN ŞU HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR: (İ) MPEG-4 GÖRSEL STANDARDI’NA (“MPEG-4 VIDEO”) UYGUN BİR ŞEKİLDE VİDEO KODLAMA VE/ VEYA (İİ) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA TÜKETİCİ TARAFINDAN MPEG-4 VİDEOSUNUN VE/ VEYA MPEG-4 VİDEOSU TEMİN ETMEK ÜZERE BİR VİDEO TEDARİKÇİSİNDEN LİSANSLI OLARAK ALINMIŞ BİR VİDEONUN DEŞİFRE EDİLMESİNDE KULLANILIR. BAŞKA AMAÇLAR İÇİN HERHANGİ BİR LİSANS VERİLMEMİŞ VE ZIMNİ OLARAK BELİRTİLMEMİŞTİR. REKLAM, İÇ VE TİCARİ AMAÇLAR VE LİSANSA İLİŞKİN EK BİLGİLERE MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM ADRESİNDEN ULAŞILABİLİR.

H.264/AVC Bildirimi. Yazılımın AVC kodlama ve /veya deşifre etme özelliği bulunması halinde, H.264/AVC’nin ticari kullanımı ek lisanslandırma gerekebilir ve bu durumda şu hüküm geçerlidir: BU ÜRÜNDEKİ AVC İŞLEVİ İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA YALNIZCA KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLAR İÇİN: (İ) AVC STANDARDINA (“AVC VIDEO”) UYGUN BİÇİMDE VİDEO KODLAMAK VE/ VEYA (İİ) ŞAHSİ VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA HERHANGİ BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANMIŞ VİDEONUN DEŞİFRE EDİLMESİNDE VE/ VEYA AVC VİDEOSU TEMİN ETMEYE LİSANSLI BİR VİDEO TEDARİKÇİSİNDEN ALINAN AVC VİDEOSUNUN DEŞİFRE EDİLMESİNDE KULLANILIR. DİĞER KULLANIMLAR VE LİSANSLARA İLİŞKİN BİLGİ MPEG LA L.L.C. HTTP://WWW.MPEGLA.COM ADRESİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

AMR Bildirimi. Yazılımın AMR kodlama ve deşifre etme özelliklerinin bulunması halinde şu hüküm geçerlidir: Bu üründeki uyarlamalı çoklu hız (“AMR”) kodlama ve deşifre etme işlevi cep telefonu sesli aramalar veya Windows ortamı için QuickTime mimarisine göre tasarlanmış telefon ürünlerinin kullanımında lisanslı değildir. Ayrıca, bu üründeki AMR kodlama ve deşifre etme işlevi, üs istasyonları, üst istasyonu denetleyicileri / radyo ağı denetleyicileri, iletişim santralleri, kamusal anahtarlamalı ağ geçitlerinde kullanım için lisanslı değildir.

MP3 Bildirimi. Fraunhofer IIS ve Thomson Licensing’den lisanslı MPEG Katman-3 ses kodlama teknolojisi.

Bu ürünün tedariği, gelir sağlayan yayın sistemlerinde (karasal, uydu, kablo ve / veya diğer dağıtım kanalları), akış uygulamalarında (İnternet, intranetler ve / veya diğer ağlar aracılığıyla), diğer içerik dağıtım sistemlerinde (ücretli ses veya isteğe bağlı ses uygulamaları ve benzerleri ) ya da fiziksel ortamda (kompakt diskler, dijital çok yönlü diskler, yarı iletken çipler, sabit sürücüler, hafıza kartları ve benzeri) bu ürünle oluşturulan MPEG Katman-3 uyumlu içerik dağıtımı lisansı sağlamaz ya da bu hakkı ima etmez. Bu tür kullanım için bağımsız bir lisans gereklidir. Detaylar için lütfen http://mp3licensing.com adresini ziyaret edin.

ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODEKLERİ, LİSANSLI YAZILIM KODEKLERİ anlamına gelir: bunların (i) ses veri dosyalarını kodlamak için MP3 İŞLEVSELLİĞİ sınırlaması vardır; (a) en fazla 20 (yirmi) ses veri dosyasını işledikten sonra, (b) kurulumundan sonra en fazla 30 (otuz) gün sonra; ve (ii) ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODLARI olmayan LİSANSLI YAZILIM KODLARINI tanıtmak için son kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODEKLERİ kullanıcılarını, ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODEKLERİ olmayan LİSANSLI YAZILIM KODEKLERİNE yükseltmelerini teşvik etmek için LİSAN ALANIN, LİSANS ALANIN İŞTİRAKLERİNİN ve/veya LİSANS ALAN ve/veya LİSANS ALAN İŞTİRAKLERİ tarafından yetkilendirilen herhangi bir üçüncü tarafın ticari olarak makul çabayı göstermesi koşuluyla ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODEKLERİ için telif bedeli olmayacaktır.

FFmpeg Bildirimi. Yazılım FFmpeg video uygulaması ve kütüphanelerini kullanır. FFmpeg, FFmpeg projesinin yaratıcısı olan Fabrice Bellard'ın ticari markasıdır (http://www.ffmpeg.org). FFmpeg, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı Sürüm 2.1 (“LGPL”), Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD kapsamında lisanslanmıştır ve işbu lisansın şartları kapsamında dağıtılabilir ve/veya değiştirilebilir.

Qt® Bildirimi. Yazılım, Qt Toolkit ve onun dahil olduğu kütüphaneleri GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı 2.1 şartları altında kullanır. Qt Digia Plc’nin ve/veya ona bağlı şirketlerin tescilli ticari markasıdır ve Digia Plc ve/veya ona bağlı şirketlerden bir lisansa uygun olarak kullanılır. Detaylar için lütfen http://qt-project.org/ adresini ziyaret ediniz.

Google-Glog Bildirimi. Yazılım, Modified 3-Clause BSD Lisansı esasları kapsamında, glog library (Google Logging Library) ve bileşenlerini kullanır. BSD lisansının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.

Hızlandıcı Bildirimi. Yazılım, Boost 1.0 License esasları kapsamında hızlandırıcı yazılım kütüphanelerini kullanır. Copyright Beman Dawes, David Abrahams, 1998-2005, Rene Rivera 2004-2007. Lisansın tam metnine http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt adresinden erişebilirsiniz.

ACE Bildirimi. Mac için Movavi Screen Recorder ve Mac için Movavi Video Suite gibi bazı Yazılımlar, bir lisans sözleşmesi kapsamında ses yakalamak için Rogue Amoeba Software'in ACE'sini kullanır.

9. SİZE AİT BİLGİLER VE MOVAVI'NİN GİZLİLİK POLİTİKASI

Sipariş ve kayıt esnasında Movavi ile paylaştığınız bilgiler sadece Movavi’nin dahili amaçları için kullanılır. Movavi, bu bilgileri Gizlilik politikası adresinde belirtilen gizlilik politikasına harfiyen uyarak kullanır. Açıkça izin verilmediği sürece, Movavi onayınız olmadan, kanunen gerekli olmadığı müddetçe, sözleşme gerektirmediği sürece ve Movavi, acentaları ve diğer katılımcıları korumak için gerekli olmadığı müddetçe kişisel bilgilerinizi üçüncü bir tarafla paylaşmaz.

10. MOVAVI DESTEK MERKEZİ VE İÇERİK

MOVAVI DESTEK MERKEZİ. Yazılımdan en iyi biçimde istifade etmeniz için sizlere yardım etmeye hazırız. Herhangi bir yardıma ihtiyaç duyar ya da bir sorunuzun cevabını bulamazsanız lütfen Movavi destek merkezi'ndeki Destek Ekibimizle irtibata geçmekten çekinmeyin.

Sorularınızı cevaplayabilmek için, Movavi zaman zaman yazılımın kullanılabilirliğini ölçmek ve tüm hizmet ve ürünlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmak üzere sizlerden kullanıcı veri ve deneyimlerinizi paylaşmanızı talep edebilir. Bu durumlarda kişisel ve diğer kullanıcı bilgilerini toplamanın öncelikli amacı, size güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiye özel bakım hizmetleri sunmaktır. Örneğin, Movavi, sizinle ilgili kişisel verileri aşağıdaki durumlar için izinli veya gerekli şekilde toplayabilir ve kullanabilir: teknik destek sağlamak, müşteri desteği sağlamak ve sorunları gidermek; servis güncellemeleri ve arızaları hakkında sizi bilgilendirmek; kimliğinizi doğrulamak; sizin ve Movavi'nin çıkarlarını korumak. Söz konusu veri, tam ad (şirket adı), e-posta adresiniz ve telefon numaranızdan ibarettir. Ayrıca, destek birimimiz program hata mesajları, Movavi program sürümü, etkinleştirme konumu ve bilgisayarınızın teknik özelliklerini içeren özel log dosyalarını toplamayı talep edebilir. Bu bilgi gerekli teknik desteğin sağlanması ve araştırma ve geliştirme sürecinin devam ettirilmesi için gereklidir.

Movavi, bu bilgileri Gizlilik politikası adresinde belirtilen gizlilik politikasına harfiyen uyarak kullanır.

İÇERİK. Doğrulanması için Movavi'ye halka açık ya da gizli şekilde verilen herhangi bir bilgi, veri, metin, fotoğraf, video ya da diğer materyallerin (bundan böyle "İçerik” olarak anılacaktır) sadece İçeriği temin eden kişinin sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt edersiniz. Bu, Movavi'nin web siteleri veya ürün ve dosya paylaşımı veya dosya barındırma hizmetleri aracılığıyla yüklenen, sağlanan veya başka bir şekilde iletilen tüm içerikten ve bunların geçerliliğinden, meşruluğundan, bütünlüğünden, uygulanabilirliğinden ve telif haklarına uygunluğundan yalnızca sizin sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Movavi hiçbir Kullanıcı içeriğini kontrol etmez. İçeriğinizi Movavi web sitelerine veya ürünlerine göndererek, yükleyerek, sağlayarak veya başka yollarla ileterek Movavi'ye, bu EULA'nın performansıyla bağlantılı olarak söz konusu İçeriği kullanma, barındırma, depolama, arşivleme, kopyalama, değiştirme, gizleme, şifreleme, yeniden üretme, yayma, yayınlama, senkronize etme, görüntüleme, söz konusu İçerikten türetilen işler oluşturma ve bu İçeriği herkese açık bir şekilde işleme için küresel, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, telifsiz, resmî, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir lisans verirsiniz.

11. YÜKSELTME VE GÜNCELLEME

11.1. “Yazılım Yükseltme, (“Büyük Yükseltme” olarak da bilinir) hâlihazırdaki sürümünde önemli değişiklik ve büyük iyileştirmeler yaparak yazılımın daha yeni ve iyi bir sürümünü sunar. Bu sürümler bir ücret karşılığında sağlanabilir.

11.2. “Yazılım Güncelleştirmesi” ("Küçük Güncelleştirme” olarak da bilinir), programdaki hataları ve arızaları tespit ederek giderir ve/veya küçük yazılım iyileştirmeleri yapar. Bu sürümler, yazılımın belli sürümlerinin geliştirildiği süreçte Movavi tarafından temin edilir.

11.3. Movavi, yazılımın daha önceki güncelleştirilmesi için herhangi bir garanti vermez ve yazılımın satılmasından sonra piyasaya sürülmüş önceki yazılımın cihazlarda, işletme sistemlerinde ve tarayıcılarda çalışmasını ve uygunluğu da garanti etmez. Ancak, Movavi, orijinal sistem gereklilikleriyle uyumlu biçimde danışma ve diğer yardımlar gibi hususlarda daha önceden satın alınan programlar için teknik destek vermeye devam eder.

Daha önce satın alınan bir Yazılımda herhangi bir Yükseltmeyi veya Güncellemeyi kullanmadan önce, yükseltilmiş veya güncellenmiş Yazılımın, yükseltilmiş veya güncellenmiş programın sistem gereksinimlerine uygun olarak belirli bir cihazda kullanılabilmesini sağlamalısınız.

Movavi tarafından sağlanan tüm Yükseltmeler veya Güncellemeler herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın Movavi'nin kendi takdirine bağlıdır.

12. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu lisansın herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, taraflar bu tür bir geçersizliğin bu lisansın kalan bölümlerinin geçerliliğini etkilemeyeceğini kabul ederler.

13. DOLAYLI HASARLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK YOKTUR

MOVAVI, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLMA İHTİMALİNE KARŞI BİLGİLENDİRİLMESİNE RAĞMEN, HİÇBİR SURETLE MOVAVI VEYA TEDARİKÇİLERİ DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA DOLAYLI OLARAK BU YAZILIMIN TESLİMAT, PERFORMANS VEYA KULLANIMINA BAĞLI DOLAYLI ZARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA SÖZLEŞMEDE, HAKSIZLIK YA DA HERHANGİ BİR MÜKELLEFİYET TEORİSİNDE BULUNSA DA HERHANGİ BİR HAK TALEBİ İÇİN MOVAVI'NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ TARAFINIZDAN EĞER VARSA ÖDENEN LİSANS ÜCRETİNİ AŞMAYACAKTIR.

14. TAZMİNAT

Bir Eylemin (a) Movavi'ye sağladığınız İçeriğin veya verilerin kullanımı; (b) işbu sözleşmeye uymamanız veya işbu sözleşmeyi ihlal etmeniz; (c) Yazılımı kullanımınız veya (d) herhangi bir gizlilik, fikri mülkiyet veya başka bir mülkiyet hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasayı veya herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz durumunda üçüncü tarafların Movavi'ye (ve Movavi'nin yöneticilerine, sorumlularına, çalışanlarına ve bağlı kuruluşlarına) karşı başlattıkları üçüncü taraf talepleri, davalar, yasal işlemler veya adli kovuşturmalarda kendi sorumluluğunuzda Movavi'yi, bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, sorumlularını ve çalışanlarını mağdur etmez, savunur ve tazmin edersiniz. Bu tazminat yükümlülüğü, bu sözleşmenin feshedilmesinden sonra da devam eder. Movavi'nin önceden yazılı izni olmaksızın, hiçbir durumda Movavi'nin haklarını etkileyen veya Movavi'yi herhangi bir şekilde bağlayan bir üçüncü tarafla herhangi bir anlaşmaya veya benzeri bir anlaşmaya giremezsiniz. Movavi, masrafları kendisine ait olmak üzere, aksi takdirde tarafınızca tazmin edilecek herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar; bu durumda mevcut savunmaları öne sürmek için Movavi ile işbirliği yaparsınız.

15. FESİH

15.1. Haklarından herhangi birine halel getirmeksizin, Movavi, yürürlükteki yasalara uygun olarak zorunda kalması durumunda, bir devlet organının veya başka bir yetkili kişinin gerekli görmesi durumunda ya da Movavi, bölgenizde Yazılımın sağlanmasına son vermeye karar vermesi durumunda ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere işbu EULA'yı herhangi bir zamanda feshedebilir.

15.2. Movavi bu EULA'yı kendi isteğiyle feshederse, fesih tarihinden en geç 30 takvim günü önce kişisel hesabınız veya sağladığınız e-posta adresi aracılığıyla sizi bilgilendirmek için makul çabayı gösterir.
Mümkünse, Yazılımınızı Movavi tarafından sağlanan benzer işlevselliğe sahip diğer ürünlerle değiştirmeyi de teklif edeceğiz.
Herhangi bir ön ödemeli kullanım süresini tamamlamanıza izin vermek mümkün değilse, Geri Ödeme Politikamıza uygun olarak bir geri ödeme ayarlayacağız. Bildirim, değiştirme ve geri ödeme ile ilgili yukarıdaki açıklamalar Movavi tarafından ücretsiz olarak sağlanan Yazılım için geçerli değildir.

15.3. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Madde 15.2'de belirtilen bildirim sürelerine, değiştirme ve geri ödeme koşullarına uymadan hüküm ve kısıtlamalarına uymamanız durumunda Movavi bu EULA'yı herhangi bir zamanda feshedebilir.

15.4. Movavi'ye yazılı bildirimde bulunarak Yazılımı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle kullanmayı bırakabilirsiniz. Geri Ödeme Politikamıza aksi belirtilmedikçe, fesih, size önceden ödenmiş veya kullanılmamış ücretlerin geri ödenmesi hakkını vermez ve geçerli lisans süresinin sonuna kadar ödenmesi gereken tüm ödenmemiş ücretleri derhal ödemeyi kabul edersiniz.

16. GENEL HÜKÜM

16.1. İşbu sözleşme sizinle Movavi arasındaki tek sözleşmedir, bu sözleşmenin konusuna ilişkin önceki yazılı veya sözlü diğer anlaşma veya sözleşmeleri geçersiz kılar. Eğer bu EULA'nın herhangi bir bölümü geçersiz ya da uygulanamaz bulunursa, şartlarına göre geçerli ve uygulanabilir kalacak olan sözleşme dengesinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

16.2. Movavi, EULA veya diğer Movavi hüküm veya politikaları için çeviri hizmeti sağlayabilir. Çeviriler bilgilendirme amaçlıdır ve çeviriyle İngilizce sürüm arasında tutarsızlık veya çelişki olması durumunda İngilizce sürüm geçerlidir.

16.3. Movavi, bu EULA'da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Movavi web sitesinde yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. Movavi ayrıca, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Yazılımı (herhangi bir parçası veya işlevi dahil) yükseltme, güncelleme, değiştirme ve/veya sona erdirme hakkına da sahiptir. Yazılımın tamamını durdurursak, 15.2 sayılı madde uyarınca sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz ve yazılı talebinize göre, geri ödeme almaya uygun olup olmadığınızı kontrol edebilir ve size Yazılım için önceden ödediğiniz kullanılmayan ücretler için orantılı bir geri ödeme sağlayabiliriz.

16.4. Bu Sözleşme ve onunla veya onun konusu veya oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf veya talep, yalnızca Kıbrıs hukuku uyarınca yönetilecek ve yorumlanacaktır.