Movavi adatvédelmi irányelv

A Movavi online üzletek és a Movavi asztali és mobil alkalmazások által gyűjtött, feldolgozott és tárolt személyes adatokra Adatvédelmi Irányelvünk vonatkozik, ez leírja az adatgyűjtés mértékét és a személyes adatok Movavi Software Limited, Ciprus (a továbbiakban: MOVAVI) vállalat általi felhasználását. A jelen Adatvédelmi Irányelv értelmében a MOVAVI a feldolgozott személyes adatok ellenőrzője. A MOVAVI számára kiemelt fontosságúak az Ön személyes adatai és kiemelt figyelmet fordít a honlapunk (a MOVAVI tulajdonában lévő és általa üzemeltetett jelenlegi és jövőbeli honlapok és/vagy olyan honlapok, amelyekhez a MOVAVI jelenleg és/vagy a jövőben szolgáltatásokat és/vagy termékeket biztosít, a továbbiakban: „Honlap”, vagy „Honlapok”) meglátogatása során, vagy más módon a számunka átadott bizalmas információk kezelésére.

Az Adatvédelmi Irányelv aktuális verziója 2018 május 25.-től érvényes.

Általános rendelkezések

 1. A jelen Movavi Adatvédelmi Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) a MOVAVI által a felhasználóról gyűjtött információkra vonatkozó irányelveket és rendelkezéseket tartalmazza.
 2. Honlapunk meglátogatásával és a MOVAVI szoftverének (a továbbiakban: Alkalmazások) letöltésével, telepítésével és felhasználásával Ön elfogadja a jelen Irányelv szerződéses feltételeit.
 3. Ez az Irányelv azon dokumentumok része, amelyek szerződéses feltételeket határoznak meg a Honlap és az Alkalmazások használatához. Az egyéb olyan dokumentumok, mint a Felhasználási Feltételek és a Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) definiálják a felhasználó és a Movavi közötti viszonyt.
 4. Ha ezt az Irányelv másképp nem szabályozza, akkor az ebben használt összes szakkifejezés és definíció jelentése megfelel a Felhasználási Feltételekben és az EULA dokumentumban definiáltaknak.
 5. Erre az Irányelvre, beleértve ennek szerkezetét, jogalkalmazását, teljesítését, kiegészítését és befejezését, a Ciprusi Köztársaság törvényei vonatkoznak.

Személyes adatok

 1. A személyes adat olyan információ, amely hozzákapcsolható egy bizonyos felhasználóhoz, többek között ilyenek a név (álnév, vagy becenév), az e-mail cím, a telefonszám (pl. az olyan esetekben, amikor személyre szabott technikai segítséget, vagy terméktámogatást igényel), a felhasználó vásárlásaira és Alkalmazás aktiválásaira vonatkozó információk (preferencia kategóriák és egyéb preferenciához kapcsolódó reklám típusok), a fizetési módok, a fizetési pénznemek és egyéb fizetési adatok.
 2. A honlap személyre szabása érdekében információkat gyűjtünk az Ön által a Honlapjaink elérésére használt készülékekről (asztali és mobil eszközök); többek között ilyen adatok az IP címek, vagy egyéb földrajzi adatok, a böngésző típusa és verziója, az operációs rendszer és a rendszer nyelv, a hivatkozó honlap, a hozzáférés ideje és egyéb adatok.
 3. A MOVAVI feldolgozza azokat a személyes információkat is, amelyeket a felhasználó a megfelelő űrlapok kitöltésével ad meg. Például amikor letölti egy Alkalmazás próbaverzióját a Honlapról, e-mail hírlevelekre iratkozik fel, kapcsolatba lép a MOVAVI vállalattal technikai támogatás, vagy visszajelzés céljából, stb. a MOVAVI meghatározhatja azokat az információkra vonatkozó követelményeket, amelyek a felhasználó számára szolgáltatásaink biztosításához elengedhetetlenek. Ha bizonyos információkat a MOVAVI nem jelöl meg kötelezőként, akkor a felhasználó saját maga döntheti el, hogy megadja-e ezeket az adatokat.
 4. Adatvédelmi Irányelvünk a következő alapelveken nyugszik:
  • A felhasználók adatait kizárólag azokra a célokra és azokkal a módszerekkel használjuk fel, amelyeket az adatgyűjtéskor megadtunk.
  • A megadottaktól eltérő célokra kizárólag a felhasználó kifejezett beleegyezésével használjuk fel a gyűjtött adatokat.
  • Harmadik felek számára kizárólag az igényel szolgáltatás céljára és adatvédelmi felelős kinevezésével adunk át adatokat.
  • Harmadik felek számára saját feldolgozásaik céljára nem adunk át adatokat, kivéve ha előre tájékoztattuk a felhasználó erről és a felhasználó ebbe beleegyezett.
  • Eleget teszünk a számunkra biztosított adatokra vonatkozó visszavonási, módosítási, vagy bővítési kéréseknek.
  • Biztosítjuk a megfelelő és törvényes adatkezelést.
  • Biztosítjuk a felhasználók adatainak védelmét és megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk a bizalmas adatkezelés, az integritás és a rendelkezésre bocsátott adatok elérhetősége érdekében.
 5. A személyes adatok megőrzésének időtartamát számos olyan tényező határozza meg, mint például az információ felhasználásának célja és törvényi kötelezettségeink, de az adatgyűjtés céljához szükséges ésszerű időn túl nem őrizzük meg a gyűjtött adatokat. Jogi követelések megalapozásához, elindításához, vagy ezek elleni védekezéshez is szükségünk lehet személyes adataira. Ezért az után, hogy tranzakciók, szerződések teljesítése, vagy marketing kommunikáció céljára már nincs szükségünk személyes adataira, még 7 évig megőrizzük ezeket.
 6. Amennyiben a Honlap, vagy a termékek használatával az Ön által megadott információk személyes adatokat tartalmaznak, akkor önkéntesen írásban engedélyezheti a MOVAVI számára ezen adatok a jelen Irányelvben meghatározott célra történő feldolgozását. Ez magában foglal minden automatizált eszközökkel, vagy ezek használata nélkül végrehajtott tevékenységet (művelet), vagy tevékenységsort (műveletek): személyes adatok gyűjtése, rögzítése, válogatása, akkumulálása, tárolása, meghatározása (frissítés, módosítás), visszavonása, használata, átadása harmadik félnek (elosztás, továbbadás, hozzáférés), ideértve a határokon átnyúló, más jogrendszerekbe történő átadásokat, nyilvánosságra hozása vagy elérhetővé tétele, anonimizálása, korlátozása, blokkolás törlése és megsemmisítése. Ügyfélszolgálatunk csapatának küldött kérelemmel a beleegyezés bármikor azonnali hatállyal visszavonható a jövőre nézve.
 7. Érzékeny információk. A MOVAVI nem gyűjt érzékeny személyes adatokat, például a szexuális preferenciákra, vallásra, politikai nézetre, vagy egészségügyi állapotra vonatkozóan. Ilyeneket nem kérünk Öntől és nincs is szükségünk ezekere.
 8. Gyermekek adatai. A 13 évesnél fiatalabb gyermekek nem adhatják meg számunkra személyes adataikat, kivéve ha a szülő (szüleik), vagy a törvényes gondviselő(k) ebbe igazolhatóan beleegyeznek. Honlapunk, termékeink és szolgáltatásaink csak 13 éves, vagy ennél idősebb személyeknek szólnak. Tudatosan nem gyűjtünk ilyen adatokat, de ha egy szülő, gondviselő, vagy hasonló személy tudomására jut, hogy 13 évesnél fiatalabb személyről gyűjtöttünk adatokat, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
 9. Az Ön személyes adatait törvények védik, amelyek többek között jogosultságot biztosítanak Önnek a következőkhöz: hozzáférhet személyes adataihoz; igényelheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, törlését, vagy javítását; adatai exportálását számítógéppel olvasható formátumba; az adatok tovább küldését más adatkezelőhöz. További információk, vagy adatvédelmi jogainak gyakorlása érdekében kérjük az alábbi elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot. Honlapunkon bármikor frissítheti, vagy törölheti személyes adatait. Ha bármikor azt szeretné, hogy töröljük vagy módosítsuk személyes adatait, bátran lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Névtelen adatok

 1. A Honlap, vagy az Alkalmazások használatakor a rendszerek automatikusan névtelen adatokat küldhetnek a MOVAVI vállalatnak. Ilyen adatok többek között: az Ön IP-címe, tartózkodási helye (ország, terület, város), a böngésző verziója, az adatok forrása, a hardver modell és egyéb eszköz-specifikus információk, az operációs rendszer verziója, az egyedi eszköz azonosítók, statisztikai információk a Honlap és az Alkalmazás Ön általi használatáról, az Alkalmazással küldött és fogadott adatokra vonatkozó információk.
 2. Névtelen adatokat olyan harmadik felek bevonásával is gyűjthetünk és dolgozhatunk fel, mint:
  • analitikai szolgáltatások;
  • közösségi oldal pluginek;
  • egyéb olyan rendszerek és szolgáltatások, amelyek névtelen felhasználói adatokat használnak és dolgoznak fel.

Vásárlások bankkártyával

 1. Amennyiben bankkártyával vásárol meg egy MOVAVI terméket, a bankkártya számát titkosítva továbbítjuk az interneten keresztül. Bankkártyája információit a MOVAVI vállalat nem rögzíti, hanem egyszerűen továbbítja az Ön bankja, bankkártya vállalata és fizetés feldolgozó vállalata felé. Ilyen tekintetben egy online bankkártyás vásárlás hasonlít egy bolti bankkártyás vásárláshoz.
 2. A felhasználó adatait, például nevét, e-mail címét és a megvásárolt termék adatait a MOVAVI megőrzi a további szállítás és/vagy a termékregisztráció céljából.

Személyes adatok felhasználása

 1. A MOVAVI a következő célokra használja fel a személyes adatokat:
  • Licenc szerződések kötése a felhasználóval és ezek teljesítése;
  • A felhasználó azonosítása a MOVAVI felhasználóval kötött szerződésben foglal kötelezettségeinek teljesítése során;
  • A felhasználóval folytatott kommunikáció támogatási információ biztosítása és az Alkalmazás fejlesztése céljából, ideértve a harmadik fél általi értesítéseket is;
  • A MOVAVI és/vagy harmadik felek reklámanyagainak terjesztése a felhasználók mint célcsoport körében;
  • Reklám és/vagy tájékoztató anyagok célzott kiküldése.
 2. Amennyiben az ilyen szolgáltatások érdekében szükséges, akkor a felsorolt korlátozások keretén belül a MOVAVI megoszthatja a személyes adatokat olyan harmadik felekkel, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a nevében.

Névtelen adatok felhasználása

 1. A MOVAVI a következő célokra használja fel a névtelen adatokat:
  • A Honlap és az Alkalmazások fejlesztése;
  • A felhasználóval folytatott kommunikáció támogatási információ biztosítása és az Alkalmazás fejlesztése céljából, ideértve a harmadik fél általi értesítéseket is;
  • A MOVAVI és/vagy harmadik felek reklámanyagainak terjesztése a felhasználók mint célcsoport körében;
  • Reklám és/vagy tájékoztató anyagok kor, nem vagy más attribútumok alapján történő célzott kiküldése;
  • A névtelen adatok felhasználása marketing, statisztikai, vagy kutatási célokra.
 2. Amennyiben az ilyen szolgáltatások érdekében szükséges, akkor a felsorolt korlátozások keretén belül a MOVAVI megoszthatja a névtelen adatokat olyan harmadik felekkel, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a nevében.
 3. Cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás. Ennek a tájékoztatásnak az a célja, hogy Ön megértse, mik azok a cookie-k, a Movavi hogyan használja ezeket Önnek milyen lehetőségei vannak ezek használatára vonatkozóan. Honlapjaink használatával Ön elfogadja a cookie-k ebben a tájékoztatóban leírt módon történő használatát.

  Mik azok a cookie-k?

  A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek a Honlapunk meglátogatásakor kerülnek lementésre az Ön böngészőjébe, vagy merevlemezére, vagy számítógépére. Ez lehetővé teszi a Honlap számára hogy ellenőrizze a felhasználó látogatásának időtartamát ('munkamenet cookie'-k használatával) vagy a látogatások gyakoriságát ('tartós cookie'-k). Ezek nem károsak és nem tartalmaznak olyan információkat, mint címek, születési dátumok, vagy bankkártya információk.

  Az általunk használt cookie-k két fő csoportra oszthatók:

  Szigorúan kötelező cookie-k

  Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz hogy Ön megfelelően tudjon navigálni Honlapunkon és használni tudja funkcióit, például a honlap biztonságos területeihez történő hozzáférés. Ezek nélkül a cookie-k nélkül nem biztosíthatók az Ön által igényelt szolgáltatások, például a fiók létrehozása. A cookie-k nem gyűjtenek olyan információkat Önről, amelyeket fel lehet használni marketing célokra, vagy amelyek eltárolják, hogy mikor járt az interneten.

  Analitikai/teljesítmény cookie-k

  Annak érdekében hogy Honlapunkat, szolgáltatásinkat és termékeinket releváns, egyszerűen használható és aktuális állapotban tartsuk, olyan webes analitikai szolgáltatásokat alkalmazunk, melyekkel megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják Honlapunkat. Például hogy a Honlap melyik része és mely termékek a legnépszerűbbek, azonosítjuk az előforduló hibákat és egy lap, vagy funkció különböző verzióinak tesztelésével el tudjuk dönteni, hogy melyik a leghatékonyabb.

  Funkcionális cookie-k

  Ezek a cookie-k lehetővé teszik a honlapok és az alkalmazások számára az Ön választásainak megjegyzését (például felhasználónév, nyelv, vagy az Ön régiója) és ezáltal továbbfejlesztett, személyre szabottabb funkciót képesek nyújtani. Az ezen cookie-k által gyűjtött információk általában névtelenek, tehát ezekből nem fejthető vissza az Ön személyazonossága. Nem gyűjtenek olyan információkat Önről, amelyeket fel lehetne használni értékesítés, reklám céljára, vagy amelyek eltárolják, hogy mikor járt az interneten, de segítenek olyan reklámok kiválasztásában, amelyek relevánsabbak Ön számára.

  Célzott marketing cookie-k

  Olyan cookie-kat is alkalmazunk, amelyek a célzott reklámokat segítik elő. Az ilyen cookie-k nélkül az online reklámok, amelyekkel találkozik, kevésbé felelnének meg az Ön érdeklődésének. Arra is felhasználjuk ezeket, hogy megmérjük marketing kommunikációnk hatékonyságát, például azáltal, hogy jelzik, ha Ön reagált egy reklámra, amelyet küldtünk Önnek.

  A cookie-kban tárolt információk biztonságosak és harmadik külső fél számára névtelenek, így az Ön fiókjának biztonsága soha nem kerül veszélybe. A cookie-k letiltásáról böngészője menüsorának "Súgó" fülén találhat információkat. Ha segítségre van szüksége lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen.

A felhasználó belegyezése a MOVAVI vállalattól érkező információ fogadásába

 1. Honlapunk és Alkalmazásaink olyan híreket és információkat nyújtanak termékeinkről, amelyek feliratkozással, például hírlevélben érhetők el. Ha Ön úgy dönt hogy feliratkozik ezekre a szolgáltatásokra, akkor ehhez meg kell adnia e-mail címét. E-mail címe megadásával Ön elfogadja, hogy a MOVAVI olyan e-maileket fog küldeni Önnek, amelyek friss híreket és az Alkalmazáskra vonatkozó és egyéb MOVAVI információkat tartalmaznak, ideértve a reklámokat is. Az Ön által biztosított információt olyan tartalmak fejlesztéséhez használhatjuk fel, melyek relevánsabban a felhasználóink számára. Jogunkban áll bármikor visszamondani az Ön feliratkozását (feliratkozásait).
 2. Feliratkozásának visszavonásához kövesse a levél alján lévő útmutatásokat, vagy írjon a support@movavi.com e-mail címre és kérje adatai törlését a levelezőlistából. Ebben az esetben a MOVAVI megőrzi adatbázisában az Ön személyes adatait, de nem veszi fel Önnel a kapcsolat, kivéve ha Ön megváltoztatja döntését erre vonatkozóan.

Felhasználói információk bizalmas kezelése

 1. A MOVAVI belső szabályzatának és eljárásainak megfelelően (ideértve a GDPR rendelkezéseket is) minden szükséges és számára lehetséges szerevezési és technikai intézkedéssel védi felhasználóinak adatait az illetéktelen hozzáférés és nyilvánosságra kerülés ellen.
 2. A személyes adatok védelmét adminisztratív és technikai intézkedésekkel biztosítjuk. Ilyen védelmi intézkedések többek között a következők:
  • Adminisztratív védelmi intézkedések: A személyes adatokhoz kizárólag az olyan hivatalos személyzet férhet hozzá, akinek ez a munkaköréhez nélkülözhetetlen, például azok az alkalmazottak, akik műszaki támogatást biztosítanak a végfelhasználók számára. Az összes ilyen adatot jelszó védi. Abban az esetben, ha a nevünkben szerződéses harmadik fél dolgozza fel az adatokat, ugyan ezek a követelmények érvényesek.
  • Műszaki specifikációk: Az adatbázisunkban tárolt felhasználói adatok interneten nem hozzáférhetők, kivéve titkosított virtuális privát hálózaton (VPN) keresztül. A hozzáférés fizikálisan is korlátozott; a személyes adatok telephelyünkről történő elszállítása tilos. A nevünkben személyes adatokat feldolgozó szerződéses harmadik felek szintén vállalják, hogy ésszerű fizikai védelmi intézkedéseket alkalmaznak.

Harmadik felek

 1. Az Alkalmazásokban történő vásárlások megvalósításához a MOVAVI harmadik felek szolgáltatásait veszi igénybe.
  Olyan harmadik felek, akikkel megosztjuk az Ön adatait, a következők lehetnek:
  • Informatikai vállalatok: A Movavi olyan vállalatokkal működik együtt, amelyek támogatják honlapját és üzleti rendszerét.
  • Marketing vállalatok: Olyan vállatokkal dolgozunk együtt, amelyek segítenek menedzselni elektronikus kommunikációnkat Önnel és nevünkben felméréseket és termék felülvizsgálatokat hajtanak végre.
  • Kifizetések feldolgozása: A kifizetések biztonságos fogadása és kezelése érdekében a Movavi megbízható harmadik fél feldolgozó szolgáltatókkal működik együtt.

  Az alábbiakban felsoroljuk azon harmadik fél vállalatok listáját, amelyekkel üzleti céllal együttműködünk:

  MailChimp

  A MailChimp szolgáltatásai hírlevelekhez és marketing e-mailekhez vesszük igénybe. A MailChimp szolgáltatásaival figyeljük az e-maileket, például hogy ki nyitja meg ezeket és ki kattint a bennük lévő linkekre.

  Google Ads & Google Merchant Center

  A Google Ads és a Google Merchant Center szolgáltatásait az ajánlatainkra történő figyelemfelhívásra használjuk, amely külső honlapokon reklámanyagokkal, reklámkampányokkal valósul meg. A reklámkampány adatokra vonatkozóan így el tudjuk dönteni, hogy mennyire volt sikeres az adott reklám művelet. A szolgáltatás alkalmazásának célja az, hogy Ön számára érdekes reklámokat jeleníthessünk meg, és honlapunkat érdekesebben alakíthassuk ki, valamint méltányos reklámköltség kalkulációt érjünk el.

  Yandex.Direct

  A Yandex.Direct szolgáltatásait tartalom és keresés alapú reklámok megjelenítésére alkalmazzuk. Ennek segítségével a Yandex keresés és más honlapok böngészése során olyan termékek és szolgáltatások reklámjait jeleníthetjük meg, amelyek érdeklik Önt.

  Yandex.Metrica

  Az oldal hasznosságának fejlesztése érdekében a Yandex.Metrica alkalmazást használjuk. Ez névtelen formában szabvány internet napló adatokat és mozgásokat gyűjt az oldalon. Ezt az információt arra használjuk fel, hogy jobban megértsük, az emberek miként használják honlapunkat.

  Yahoo Gemini

  A Yahoo Gemini szolgáltatásait digitális reklámok elhelyezésére használjuk a Yahoo oldalain, így naprakész információkat nyújtunk előző látogatóinknak.

  Google Analytics

  A Google Analytics a Google, Inc. vállalat web analitikai szolgáltatása, a Google Analytics cookie-k használatával segíti annak elemzését, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. A cookie által generált információk átadásra kerülnek a Google vállalatnak, amely tárolja ezeket. A Google nem társítja az Ön IP címét bármely más, a Google vállalatnál tárolt adathoz.
  A Google Analytics segítséget nyújt abban, hogy megértessük honlapunk látogatók általi használatát. Mivel a Google Analytics működéséhez cookie-kra van szükség, azok a felhasználók, akik honlapunk használata során mellőzni kívánják a Google Analytics általi nyomon követést, a böngészőikben letilthatják a cookie-kat. Ennek a honlapnak a használatával Ön elfogadja, hogy a Google a fent leírt célok érdekében és módszerekkel adatokat dolgoz fel Önről.

  BigQuery

  A Google Analytics mellett a BigQuery szolgáltatásait alkalmazzuk a Google Analytics-ból mintavétel nélkül adatok gyűjtéséhez és Adatvédelmi Irányelvünknek megfelelő feldolgozásához.

  AppsFlyer

  Mobil alkalmazásainkat a AppsFlyer Inc. vállalat technológiáival elemezzük és számos munkamenet és interakciós adatot gyűjtünk és tárolunk el Önről elemzési céllal. A felhasználói élmény növelése érdekében ennek az információnak a segítségével fejlesztjük tartalmainkat és alkalmazásaink használhatóságát. A munkamenet és az interakciós adatok soha nem személyhez kötött formában, hanem álnévvel kerülnek feldolgozásra.

  Fabric

  Mobil alkalmazásainkban a Fabric összeomlás bejelentési szolgáltatását alkalmazzuk. Ennek segítségével gyűjtünk információt az Ön által alkalmazott eszközökről és alkalmazásokról (például annak időbélyegzőit, amikor elindította az alkalmazást és amikor az összeomlás történt), így ez lehetővé teszi számunkra a problémák diagnosztizálását és megoldását. Segítségével továbbfejleszthetjük a felhasználói élményt és növelhetjük a mobil alkalmazások stabilitását. Ha nem kívánja, hogy a Fabric adatokat gyűjtsön, akkor mobil alkalmazásunk beállításában kikapcsolhatja ezt.

  OneSignal

  Mobil alkalmazásaink végfelhasználói számára történő személyes értesítések küldéséhez a OneSignal szolgáltatását alkalmazzuk.

  Amplitude

  A mobil alkalmazások használatának elemzéséhez az Amplitude, Inc. harmadik fél eszközét alkalmazzunk. Az Amplitude egy olyan analitikai eszköz, amely a felhasználó viselkedésének jobb megértése által segíti szolgáltatásaink fejlesztését.

  2Checkout

  A Movavi a 2Checkout (www.2checkout.com) vállalat szolgáltatását alkalmazza a honlapon elvégzett vásárlások biztonságos kifizetéseinek feldolgozásához. A teljes vásárlási műveletet az 2Checkout kezeli, aki a Movavi hivatalos kereskedőjeként és viszonteladójaként tevékenykedik. Amikor Ön megadja a honlapon bankkártya és számlázási információit, a személyes adatokat biztonságosan továbbítjuk az 2Checkout vállalatnak. Amikor Ön az 2Checkout szolgáltatásán keresztül a honlapon vásárol, Ön felhatalmazza a Movavi vállalatot az 2Checkout szolgáltatásának használatára a tranzakció feldolgozásához és a csak annyi személyes adatokat továbbítunk nekik, amennyi a tranzakció és a vásárlás lebonyolításához ez feltétlenül szükséges.
  Az általunk kezelt kiszolgálókon nem tárolunk bankkártya adatokat. Az 2Checkout vállalatot felhatalmaztuk az ügyfelink honlapunkon történő vásárlásához szükséges tranzakciók adatainak tárolásával (ideértve a bankkártya információkat is), így biztonságos fizetési módot és vásárlási archívumot nyújtunk, amellyel védjük ügyfeleinket és szükség esetén vissza tudjuk követni a tranzakciókat. A tranzakció adatokat felhasználhatjuk ügyfeleink ellenőrzéséhez és regisztrációjához, valamin szükség esetén az esetleges visszaélések nyomon követéséhez.

  Cleverbridge

  Tartalék 3. fél fizetési gateway módként a Cleverbridge szolgáltatását alkalmazzuk. A személyes adatokhoz kapcsolódó irányelv ugyan az mint a fő gateway esetében (2Checkout).

  Google AdSense

  Holnapunk és más internetes oldalak korábbi látogatása alapján történő reklám biztosításához a Google AdSense szolgáltatását használjuk. A felhasználók a Google Ad és a Content Network adatvédelmi irányelveihez történő ellátogatással kapcsolhatják ki ezt a funkciót és itt tehetik meg beállításaikat.

  Google Optimize

  A Google Optimize cookie-jaival teszteljük azt, hogy a közönség hogyan lép interakcióba honlapunkkal. Ennek segítségével informált döntéseket vagyunk képesek hozni a felhasználói élmény javítására vonatkozóan.

  Hotjar

  A Hotjar egy olyan technológiai szolgáltatás, amellyel jobban megérthetjük a felhasználói élményt (pl. ki mennyi időt tölt az egyes lapokon, melyik linkekre kattintanak, mit szeretnek és mit nem szeretnek a felhasználók, stb.) és a felhasználók visszajelzései szerint alakíthatjuk szolgáltatásinkat. A Hotjar és az egyéb technológiák a felhasználó viselkedéséről és eszközeikről gyűjtenek információkat (különösen ami az eszköz IP címét (csak névtelen formában kerül gyűjtésre és mentésre), a eszköz képernyőméretét, az eszköz típusát (egyedi eszköz azonosítók), a böngésző információkat, a földrajzi helyet (csak ország), és a honlap megjelenítéséhez kiválasztott nyelvet illeti). A Hotjar ezeket az információkat álnévvel ellátott felhasználói profilban tárolja. Sem a Hotjar, sem mi nem használjuk fel ezeket az adatokat az egyes felhasználók azonosítására, vagy további adataikkal történő összeegyeztetésre.

  SurveyMonkey

  Felmérési adatok gyűjtéséhez és kérdőívekhez a SurveyMonkey, Inc. szolgáltatását használjuk.

  Google Tag Manager

  A Google Tag Manager címkekezelő rendszert használjuk, amely lehetővé teszi, hogy webhelyünkön és mobil alkalmazásunkban gyorsan és egyszerűen frissítsük a „címkék” közös néven ismert követési kódokat és az azokhoz kapcsolódó kódtöredékeket.

  Ha nem kívánja, hogy adatait marketing célból megosszuk harmadik féllel, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

 2. A Honlap és az Alkalmazás harmadik felek honlapjaira mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezekre a hivatkozásokra kattintva a felhasználó elhagyja a Honlapot/Alkalmazást és a harmadik felek honlapján a MOVAVI már nem vállal felelősséget a biztonságos adathasználatért. Ezek a honlapok saját adatvédelmi irányelvvel rendelkeznek, amelyek saját szabályokat határoznak meg a felhasználói adatok gyűjtésére és tárolására vonatkozóan. Ez az Irányelv nem vonatkozik a harmadik felek honlapjain gyűjtött, tárolt, vagy felhasznált adatokra. Azt javasoljuk, hogy használatuk előtt figyelmesen olvassa el az ilyen harmadik felek által üzemeltetett oldalak adatvédelmi irányelveit.
 3. A MOVAVI nem vállal felelősséget az olyan harmadik felek általi felhasználói adathasználatért, amelyekkel a felhasználó az Alkalmazás használata során kapcsolatba kerül.

Személyes adatok egyéb nyilvánosságra hozása

 1. A MOVAVI a következő esetekben harmadik felek számára továbbadhatja a személyes adatokat:
  • Ha a felhasználó kifejezetten kéri ezt.
  • Az felhasználó egyetértésével a MOVAVI birtoklási, használat, vagy tulajdoni joga megállapodás alapján átkerül harmadik félhez.
  • Bíróság, vagy más hivatalos szerv kérésére, a törvényi szabályozásoknak megfelelő mértékben.
  • A MOVAVI jogainak védelme érdekében a felhasználóval kötött megállapodás megsértése esetén.

Kiegészítések

 1. A MOVAVI saját belátása szerint, a felhasználó előzetes értesítése nélkül kiegészítheti, vagy visszavonhatja ezt az Irányelvet. Azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az Adatvédelmi Irányelv aktuális verzióját.
 2. Amennyiben a Irányelv új verziója másképpen nem írja elő, az ilyen új verziók a nyilvánosságra hozatal időpontjától érvényesek.
 3. Az Irányelv jelenleg érvényes verziója a MOVAVI honlapján található meg: https://www.movavi.com/hu/privacy.html.

Nagyra értékeljük bizalmát és bármikor örömmel megválaszoljuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Bejegyzett székhely
Movavi Software Limited
Office 201, 3 Krinou Street, Agios Athanasios Municipality, 4103 Limassol, Cyprus