Movavi sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn gäller personuppgifter som samlas in, behandlas eller lagras av Movavi-onlinebutiker samt via Movavis skrivbords- och mobilprogram. I den beskrivs i vilken omfattning som personuppgifter samlas in och används av Movavi Software Limited, Cypern (nedan kallat ”MOVAVI”). MOVAVI är en personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy. MOVAVI respekterar din integritet till fullo och lägger ned särskild omsorg på att skydda konfidentialiteten i den information som lämnas till oss när du besöker våra webbplatser (nuvarande och framtida webbplatser som ägs eller drivs av MOVAVI och/eller genom vilka MOVAVI för närvarande eller i framtiden tillhandahåller tjänster och/eller produkter, nedan kallade ”webbplats” eller ”webbplatser”) eller på annat sätt kommunicerar eller interagerar med oss.

Den här versionen av sekretesspolicyn gäller från och med den 25 maj 2018.

Allmänna bestämmelser

 1. Detta dokument, Movavi sekretesspolicy (nedan kallat ”policy”) innehåller våra policyer och bestämmelser beträffande information om användaren som samlats in av MOVAVI.
 2. Genom att besöka vår webbplats samt genom att ladda ned, installera och använda MOVAVIS programvara (nedan kallat ”program”) accepterar du alla villkoren i denna policy.
 3. Denna policy är en del av en dokumentuppsättning som fastlägger villkoren för användning av webbplatsen och av program. Andra dokument som definierar förhållandet mellan användaren och Movavi är Villkor för användning och Licensvillkor (EULA).
 4. Såvida inte annat anges i denna policy ska alla termer och definitioner som används i detta dokument ha den innebörd som definieras i Villkor för användning och EULA.
 5. Denna policy, inklusive dess tolkning, metod för antagande, uppfyllande, ändring eller uppsägning, omfattas av lagstiftningen i Republiken Cypern.

Personuppgifter

 1. Personuppgifter betyder information som kan associeras med en viss användare, inklusive men inte begränsat till namn (pseudonym eller smeknamn), e-postadress och telefonnummer (t.ex. när du begär personlig teknisk support eller hjälp) samt information om en användares inköp och aktiveringar av program (preferenskategorier och andra typer av preferensrelaterad annonsering), betalningsmetoder, betalningsvalutor och andra betalningsuppgifter.
 2. För personlig anpassning av webbplatsen samlar vi även in information om de enheter du använder för att få åtkomst till våra webbplatser via skrivbords- och mobilprogram. Detta kan inkludera IP-adress och andra data för geografisk lokalisering, typ och version av webbläsare, operativsystem och systemspråk, refererande webbplats, tidpunkt för åtkomst och andra data.
 3. MOVAVI behandlar de personuppgifter som användaren lämnar om sig själv genom att fylla i respektive formulär. När till exempel användaren laddar ned en utvärderingsversion av ett program från webbplatsen, prenumererar på nyhetsbrev via e-post, kontaktar MOVAVI för teknisk support eller via återkopplingsformulär och så vidare kan MOVAVI komma att framlägga de krav på personuppgifter som är obligatoriska att lämna för att MOVAVI ska kunna tillhandahålla våra tjänster för användaren. För uppgifter som inte märkts av MOVAVI som obligatoriska kan användaren, efter eget gottfinnande, välja att lämna eller offentliggöra sådana uppgifter.
 4. Vår sekretesspolicy bygger på följande principer:
  • Vi behandlar användardata uteslutande för de syften och enligt de metoder som angavs när datamängderna samlades in.
  • Vi använder de insamlade datamängderna för andra ändamål än de som ursprungligen godkändes av användaren endast när användaren uttryckligen har samtyckt till detta.
  • Tredje part kan ges tillgång till de personuppgifter som lämnats uteslutande i syfte att utföra den tjänst som begärts och i sammanhanget med en personuppgiftsansvarig som utsetts.
  • Vi lämnar inte ut uppgifterna, eller tilldelar eller överför dem till tredje part för deras egen behandling, såvida inte användaren i förväg informerats om och gett sitt samtycke till detta.
  • Vi svarar vederbörligen på begäranden om radering av, ändring av eller tillägg till de uppgifter som lämnats.
  • Vi garanterar tillbörlig och lagenlig hantering av data.
  • Vi skyddar användarnas privatliv och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten i, integriteten i och tillgängligheten till de uppgifter som tillhandahållits.
 5. Om vi samlar in personuppgifter om dig beror den tidsperiod som vi behåller dem på ett antal faktorer, inklusive det syfte som vi använder de uppgifterna för och våra skyldigheter enligt andra lagar. Emellertid behåller vi inte dina personuppgifter längre än vad som rimligen är nödvändigt mot bakgrund av dessa faktorer och ovan nämnda syften. Dina personuppgifter kan behövas för att göra anspråk på juridiska krav, föra talan i domstol eller bestrida juridiska krav. För detta ändamål behåller vi dina personuppgifter i 7 år efter det datum de inte längre behövs av oss för transaktioner, för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter eller för marknadsföringskommunikation.
 6. Om den information som lämnats av dig innehåller personuppgifter ger du MOVAVI, oförbehållsamt och av fri vilja genom att du använder vår webbplats, våra tjänster eller våra produkter, eller genom att du lämnar personuppgifter till oss, skriftligt informerat samtycke till att vi behandlar de personuppgifterna för de syften som definieras i denna policy. Detta inkluderar handling (aktivitet) eller serie av handlingar (aktiviteter) som genomförs med eller utan användning av automatiserade verktyg: insamling, inspelning, sortering, ackumulering, lagring, specificerande (uppdatering av, ändring av), återkallande, användning eller överföring (distribuering av, tillhandahållande av, åtkomst till) av uppgifter för/till tredje part, inklusive gränsöverskridande överföring till andra jurisdiktioner samt utlämnande eller tillhandahållande, anonymisering, begränsning, spärrning, borttagning och förstöring av personuppgifter. Samtycket kan återkallas när som helst med omedelbar verkan för framtiden genom att skicka en begäran till vårt supportteam.
 7. Känslig information. MOVAVI samlar inte in känsliga personuppgifter såsom sexuella preferenser, religion, politiska åsikter eller hälsotillstånd. Vi kommer inte att begära sådana uppgifter av dig, och vi har heller inte någon användning för sådana typer av uppgifter.
 8. Uppgifter om barn. Personer under 13 år får inte överföra personuppgifter till oss om de inte kan uppvisa ett verifierbart tillstånd av någon av sina föräldrar eller sin vårdnadshavare. Vår webbplats, våra produkter och våra tjänster är avsedda för användare som är 13 år och äldre. Vi samlar inte medvetet in sådana uppgifter. Om emellertid en förälder, vårdnadshavare eller någon annan får kännedom om personuppgifter som vi har samlat in från en individ under 13 år ber vi honom/henne att kontakta oss.
 9. Dina personuppgifter skyddas av juridiska rättigheter, som inkluderar din rätt att begära tillgång till dina personuppgifter; invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter; begära att dina personuppgifter raderas eller korrigeras; begära att få ut dina personuppgifter i maskinläsbart format; och din rätt att få sådana personuppgifter överförda i maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan om du vill få mer information eller för att utöva dina rättigheter i fråga om uppgiftsskydd. Du kan alltid få dina personuppgifter på våra webbplatser uppdaterade eller borttagna. Om du vill att vi ska ta bort eller ändra dina personuppgifter kan du kontakta vårt supportteam.

Anonymiserade data

 1. När du använder webbplatsen eller program kan det hända att anonymiserade data automatiskt överförs till MOVAVI. De data som överförs inkluderar men är inte begränsade till din IP-adress, plats (land, område, stad), version av webbläsare, trafikkälla, maskinvarumodell och övrig enhetsspecifik information, operativsystemversion, unika enhetsidentifierare, statistisk information om dina handlingar på webbplatsen och din användning av program samt information om de data som skickas och tas emot via programmet.
 2. Anonymiserade data kan komma att samlas in och/eller behandlas med hjälp av tredje parts tjänster och system, till exempel:
  • Analystjänster.
  • Insticksprogram för sociala nätverk.
  • Andra system och tjänster som använder och behandlar anonymiserade användardata.

Köp med kreditkort

 1. Om du använder ett kreditkort för att köpa en MOVAVI-produkt krypteras kreditkortsnumret när det sänds via internet. Informationen om ditt kreditkort varken lagras hos eller registreras av MOVAVI men överförs bara till din bank, ditt kreditkortsföretag eller ditt betalningstjänstföretag. I det avseendet liknar ett köp online med kreditkort ett vanligt köp med kreditkort i vilken fysisk butik som helst.
 2. Information om användaren såsom namn, e-postadress och inköpt produkt lagras av MOVAVI för vidare leverans och/eller registrering av produkten.

Användning av personuppgifter

 1. MOVAVI använder personuppgifter för följande ändamål:
  • Verkställande och fullgörande av licensavtal med användaren.
  • Identifiering av användaren i samband med uppfyllandet av MOVAVIS förpliktelser enligt avtalen med användaren.
  • Kommunikation med användaren i syfte att ge informativt stöd och förbättra programmen, inklusive skickande av meddelanden genom tredje part.
  • Distribution av reklammaterial av MOVAVI och/eller tredje part till användare som målgrupp.
  • Målgruppsriktade utskick av reklam- och/eller informationsmaterial.
 2. MOVAVI kan komma att dela personuppgifter med tjänstleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning när det är nödvändigt för att sådana tjänster ska kunna tillhandahållas inom ramen för ovan angivna syften.

Användning av anonymiserade data

 1. MOVAVI använder anonymiserade data för följande ändamål:
  • Förbättring av webbplatsen och program.
  • Kommunikation med användaren i syfte att ge informativt stöd och förbättra programmen, inklusive skickande av meddelanden genom tredje part.
  • Distribution av reklammaterial av MOVAVI och/eller tredje part till användare som målgrupp.
  • Målgruppsriktade utskick av reklam- och/eller informationsmaterial enligt ålder, kön eller andra attribut.
  • Marknadsföring, statistik och annan efterforskning som baseras på anonymiserade data.
 2. MOVAVI kan komma att tillhandahålla anonymiserade data för tjänstleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning när det är nödvändigt för att sådana tjänster ska kunna tillhandahållas inom ramen för ovan angivna syften.
 3. Meddelande om användning av webbkakor. Det här meddelandet är utformat för att hjälpa dig förstå vad webbkakor är, hur Movavi använder dem och vilka val du har beträffande användningen av dem. Genom att fortsätta använda våra webbplatser samtycker du till användning av webbkakor på det sätt som beskrivs i detta meddelande.

  Vad är webbkakor?

  Webbkakor är små textfiler som lagras i din webbläsare, eller på din dators hårddisk eller annan enhet, när du besöker vår webbplats. Webbplatsen identifierar på så vis dig som en användare, antingen endast under den tid du använder webbplatsen (med hjälp av en sessionswebbkaka) eller för återkommande besök (med hjälp av en beständig webbkaka). De är inte skadliga på något sätt, och innehåller inte information såsom din hemadress, ditt födelsedatum eller dina kreditkortsuppgifter.

  De webbkakor vi använder kan delas in i följande fyra typer:

  Absolut nödvändiga webbkakor

  Dessa webbkakor är nödvändiga för att du ska kunna navigera på vår webbplats och använda dess funktioner (till exempel åtkomst till webbplatsens säkra områden). Utan dessa webbkakor kan vi inte tillhandahålla de tjänster du har bett om (till exempel att konfigurera ett konto). Webbkakor av denna typ samlar inte in information om dig som skulle kunna användas för marknadsföring, och registrerar heller inte var du har varit på internet.

  Analytiska webbkakor/prestandawebbkakor

  I syfte att bibehålla relevansen i webbplatsen, tjänsterna och produkterna, och för att de fortlöpande ska vara lätta att använda och hållas uppdaterade, använder vi webbanalystjänster så att vi ska kunna skaffa oss bättre förståelse av hur människor använder vår webbplats. Till exempel kan vi därigenom se vilka delar av webbplatsen och vilka produkter som är mest populära, identifiera när fel uppstår, och testa olika versioner av en webbsida eller funktion för att se vilken version som fungerar bäst.

  Funktionalitetswebbkakor

  De här webbkakorna gör det möjligt för webbplatser och program att komma ihåg de val du gör (till exempel ditt användarnamn, ditt språk och den region du befinner dig i) och att tillhandahålla förbättrade, mer personanpassade funktioner. Den information som dessa webbkakor samlar in anonymiseras vanligtvis, vilket betyder att vi inte kan identifiera dig personligen. De samlar inte in information om dig som skulle kunna användas för försäljning eller annonsering, eller för att komma ihåg var du har varit på internet, men hjälper oss att visa annonser som är mer relevanta för dig.

  Målgruppsriktade marknadsföringswebbkakor

  Vi använder även webbkakor för att bistå oss med målgruppsriktad marknadsföring. Utan dessa webbkakor skulle de onlineannonser du stöter på vara mindre relevanta för dig och dina intressen. Vi använder dem också för att mäta effektiviteten i vår marknadsföringskommunikation, till exempel genom att de låter oss få reda på huruvida du har svarat på en annons som vi har skickat till dig.

  Den information som lagras i webbkakor är säker och anonym för alla tredje parter, och din kontosäkerhet äventyras aldrig. Information om hur du inaktiverar webbkakor finns under webbläsarfliken ”Hjälp”, som du når via menyraden. Om det är något du funderar över ber vi dig kontakta oss genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som anges nedan.

Användarens samtycke till att motta information från MOVAVI

 1. På vår webbplats och i våra program erbjuds nyheter och information om våra produkter genom abonnemang, inklusive e-nyhetsbrev. Om du bestämmer dig för att abonnera på dessa tjänster kan du bli ombedd att uppge din e-postadress. Genom att göra det samtycker du till att motta e-postmeddelanden från MOVAVI med information om uppdateringar och övrig information relaterad till programmen samt annan typ av information från MOVAVI (inklusive annonser). Vi kan komma att använda den information du tillhandahåller för att utveckla innehåll som är relevant för våra användare. Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang.
 2. Om du vill säga upp ditt abonnemang följer du instruktionerna längst ner i brevet. Eller så skickar du ett e-postmeddelande till oss på support@movavi.com och begär att dina kontaktuppgifter raderas från utskickslistan. I sådant fall behåller MOVAVI dina personuppgifter i sin databas men kommer inte att kontakta dig såvida inte du senare ändrar dig.

Konfidentialitet i användarinformation

 1. MOVAVI lagrar information om användare och vidtar nödvändiga och betryggande organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att denna information ska hållas skyddad mot obehörig åtkomst och obehörigt offentliggörande i enlighet med företagsinterna regler och förfaranden (inklusive dataskyddsförordningen).
 2. Vi vidmakthåller administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att lagrade personuppgifter ska hållas skyddade. Dessa skyddsåtgärder omfattar följande:
  • Administrativa skyddsåtgärder: Tillgång till användares personuppgifter är begränsad till behörig personal med ett legitimt behov av tillgång till personuppgifter som grundar sig på deras befattningsbeskrivning (till exempel anställda som ger teknisk support åt slutanvändare). Alla sådana personuppgifter skyddas genom lösenord. När det gäller tredjepartsleverantörer som behandlar personuppgifer på våra vägnar ställs liknande krav.
  • Tekniska skyddsåtgärder: Tillgång till användarinformation i vår databas via internet är inte tillåtet förutom genom ett krypterat virtuellt privat nätverk (VPN). Annan tillgång är begränsad till våra fysiska lokaler. Det är förbjudet att avlägsna personuppgifter från våra lokaler. Tredjepartsleverantörer som behandlar personuppgifter på våra vägnar har samtyckt till att tillhandahålla rimliga fysiska skyddsåtgärder.

Tredje part

 1. För att köp i program ska kunna genomföras använder sig MOVAVI av tjänster från tredje part.
  Vissa typer av tredje part som vi delar dina personuppgifter med är följande:
  • IT-företag: Movavi arbetar med företag som stöder vår webbplats och andra affärssystem.
  • Marknadsföringsföretag: Vi arbetar med marknadsföringsföretag som hjälper oss att hantera vår elektroniska kommunikation med dig, eller som hjälper oss att genomföra enkätundersökningar och produktgranskningar på våra vägnar.
  • Betalningstjänstföretag: Movavi arbetar med betrodda leverantörer av betalningstjänster för att på ett säkert sätt kunna ta emot och hantera betalningar.

  Nedan räknar vi upp de tredjepartsföretag som vi samarbetar med för affärsändamål:

  MailChimp

  Vi använder oss av MailChimps tjänster för utskick av nyhetsbrev och e-postmeddelanden med marknadsföringsinnehåll. Genom MailChimp spårar vi e-postmeddelanden, inklusive vem som öppnar e-postmeddelandena och vem som klickar på vilken länk.

  Google Ads & Google Merchant Center

  Vi använder oss av tjänsterna Google Ads och Google Merchant Center för att skapa uppmärksamhet kring våra erbjudanden med hjälp av reklammaterial och reklamkampanjer på externa webbplatser. Beträffande innehållet i annonskampanjer online kan vi avgöra hur framgångsrik respektive enskild reklamkampanj är. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig, av att göra vår webbplats mer intressant för dig, och av att uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnader.

  Yandex.Direct

  Vi använder oss av Yandex.Direct för att visa innehåll och sökbaserade annonser. Detta hjälper oss att visa annonser för våra produkter och tjänster som är av intresse för dig när du söker i Yandex och bläddrar bland sidorna på andra webbplatser.

  Yandex.Metrica

  Vi använder oss av Yandex.Metrica för att förbättra webbplatsens användbarhet. Den samlar in standard Internet-logginformation och rörelse på webbplatsen i en anonym form. Denna information används för att ge oss en bättre förståelse för hur människor använder vår hemsida.

  Yahoo Gemini

  Vi använder oss av Yahoo Gemini för att placera digitala annonser på Yahoo i syfte att ge aktuell information till våra tidigare besökare.

  Google Analytics

  Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder webbkakor för att hjälpa webbplatsen analysera hur användarna använder den. Den information som genereras av webbkakorna överförs till och lagras av Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med några andra data som innehas av Google.
  Med hjälp av Google Analytics kan vi skaffa oss bättre förståelse av hur våra användare använder vår webbplats. Google Analytics är beroende av webbkakor för dess funktioner, men användare som vill undvika att spåras av Google Analytics under besök på vår webbplats kan inaktivera webbkakor i sina webbläsare. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att Google behandlar data om dig på det sätt och för de syften som angetts ovan.

  BigQuery

  Förutom Google Analytics använder vi BigQuery för att samla in ej samplade data från Google Analytics och sedan bearbeta dessa i enlighet med vår sekretesspolicy.

  AppsFlyer

  Våra mobilprogram analyseras med tekniker från AppsFlyer Inc. Olika sessions- och interaktionsdata samlas in från dig och lagras för detta ändamål. Vi behöver denna information för att förbättra innehållet i och användbarheten av våra program, och för att optimera användarupplevelsen för dig. Sessions- och interaktionsdatamängderna behandlas aldrig i personlig form men under en pseudonym.

  Fabric

  Vi använder oss av Fabric som en kraschrapporteringstjänst i våra mobilprogram. Den används för att samla in information om de enheter du använder och din användning av våra program (till exempel tidsstämpeln när du startade programmet och när kraschen inträffade), vilket gör det möjligt för oss att diagnostisera och lösa problem. Den hjälper oss också att ytterligare förbättra din användarupplevelse och att förbättra stabiliteten i mobilprogram. Du kan emellertid välja att avanmäla dig från datainsamling via Fabric i våra mobilprograms programinställningar.

  OneSignal

  Vi använder oss av OneSignal för att skicka personanpassade meddelanden till slutanvändarna av våra mobilprogram.

  Amplitude

  Vi använder oss av ett tredjepartsverktyg från Amplitude, Inc för att samla in och analysera hur du använder våra mobilprogram. Amplitude är ett analytiskt programvaruverktyg som hjälper oss att förbättra vår service genom att vi får bättre förståelse för användarbeteendet.

  2Checkout

  Movavi använder sig av 2Checkout (www.2checkout.com) för säker behandling av betalningar för köp som görs på webbplatsen. Hela köpprocessen hanteras av 2Checkout, som fungerar som Movavis auktoriserade handlare och återförsäljare. När du anger dina kreditkortsuppgifter och debiteringsinformationen på webbplatsen överförs personuppgifterna på ett säkert sätt till 2Checkout. Genom att göra ett köp på webbplatsen via 2Checkout godkänner du att Movavi använder sig av 2Checkout för behandling av dina transaktioner och för överföring av personuppgifter till dem, men endast i den utsträckning som krävs för att slutföra transaktionen och hantera dina köp.
  Inga kreditkortsuppgifter lagras någonsin på servrar som kontrolleras av oss. 2Checkout har vårt tillstånd att för vår räkning lagra data om transaktioner som genomförts av kunder på webbplatsen (inklusive kreditkortsuppgifter) i syfte att tillhandahålla en säker betalningsmetod och upprätthålla ett arkiv med inköpsbevis till trygghet för våra kunder och för uppföljning vid behov. Dessa transaktionsdata kan komma att användas för verifiering och registrering av våra kunder samt för att spåra eventuella bedrägliga aktiviteter om det skulle behövas.

  Cleverbridge

  Vi använder oss även av Cleverbridge som en extra tredjepartsbetalningsgateway i reserv. Den personuppgiftsrelaterade policyn är densamma som för vår primära betalningsgateway hos 2Checkout.

  Google AdSense

  Vi använder oss av Google AdSense för att tillhandahålla annonser för våra användare baserat på tidigare besök på vår webbplats och andra webbplatser på internet. Användare kan avanmäla sig från detta genom att besöka sekretesspolicysidorna för Google Ads och Content Network för att där ändra sina inställningar.

  Google Optimize

  Vi använder oss av Google Optimize-webbkakor för att testa och analysera hur målgrupper interagerar med vår webbplats. Vi gör detta för att kunna fatta välgrundade beslut om hur vi ska ge en bättre upplevelse för våra besökare.

  Hotjar

  Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå användarupplevelser (t.ex. hur mycket tid användare spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användare tycker om och inte tycker om och så vidare), och gör det möjligt för oss att bygga och underhålla vår tjänst genom användaråterkoppling. Hotjar använder webbkakor och annan teknik för att samla in data om våra användares beteenden och deras enheter (i synnerhet om enhetens IP-adress (fångas och lagras endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och föredraget språk som används vid besök på vår webbplats). Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare, eller för att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare.

  SurveyMonkey

  Vi använder oss av SurveyMonkey, Inc. för att samla in vissa typer av data från enkäter och frågeformulär.

  Google Tag Manager

  Vi använder Google Tag Manager, ett tagghanteringssystem som gör att vi snabbt och enkelt kan uppdatera spårningskoder och liknande kodfragment som gemensamt kallas "taggar" på vår webbplats eller mobilapp.

  Om du inte vill att vi delar din information med tredje part i marknadsföringssyfte kan du kontakta vårt supportteam.

 2. Det kan finnas länkar till tredje parts webbplatser på vår webbplats och i våra program. När användaren följer dessa länkar lämnar han/hon vår webbplats/vårt program, och MOVAVI frånsäger sig då allt ansvar för säkerheten för användardata när tredje parts webbplatser används. Sådana webbplatser kan ha sina egna sekretesspolicyer i vilka det fastställs regler för insamling och lagring av användardata. Denna sekretesspolicy gäller inte för data som skickas till, lagras på eller används av tredje parts webbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom sådana tredje parters sekretesspolicyer innan du använder deras webbplatser.
 3. MOVAVI är inte ansvarigt för användning av användardata av de tredje parter som användaren interagerar med i samband med att programmet används.

Övriga omständigheter under vilka personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part

 1. MOVAVI kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part i följande fall:
  • När användaren uttryckligen samtyckt till sådant utlämnande av personuppgifter.
  • Vid överföring av MOVAVIS tillgångar till en tredje part för dennes innehav, användning eller ägande, inklusive överföring av rättigheter enligt det med användaren uppfyllda avtalet till sådan tredje part.
  • På begäran av en domstol eller annan behörig myndighet i den utsträckning som krävs enligt gällande lagstiftning.
  • För att skydda MOVAVIS rättigheter med avseende på överträdelser av avtal som ingåtts med användaren.

Tillägg och ändringar

 1. Denna policy kan komma att ändras eller annulleras efter MOVAVIS eget gottfinnande utan föregående meddelande till användaren. Vi rekommenderar att du regelbundet läser den senaste versionen av sekretesspolicyn.
 2. En ny version av sekretesspolicyn gäller från och med att den publiceras såvida inte annat anges i sådan ny version av sekretesspolicyn.
 3. Den för närvarande gällande versionen av sekretesspolicyn finns tillgänglig på MOVAVIS webbplats med internetadressen https://www.movavi.com/se/privacy.html.

Vi sätter stort värde på det förtroende du visar oss, och svarar gärna på frågor från dig om hanteringen av dina personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta vårt supportteam.

Huvudkontor
Movavi Software Limited
Office 201, 3 Krinou Street, Agios Athanasios Municipality, 4103 Limassol, Cyprus