Avtale om brukerlisens for Movavi-programvare

VIKTIG: DENNE AVTALEN OM BRUKERLISENS FOR PROGRAMVAREN («EULA») ER EN RETTSLIG AVTALE MELLOM DEG («LISENSINNEHAVER») OG LISENSUTSTEDER – MOVAVI SOFTWARE LIMITED («MOVAVI»). BRUK AV PROGRAMVAREN, INNHOLD OG TJENESTER SOM LEVERES MED DENNE EULA («PROGRAMVAREN») UTGJØR DITT SAMTYKKE AV DISSE VILKÅRENE. LES NØYE GJENNOM FØR DU FULLFØRER INSTALLASJONSPROSESSEN OG BRUKER PROGRAMVAREN. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE EULA, IKKE INSTALLERER OG/ELLER BRUK PROGRAMVAREN. VED Å INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN, SAMTYKKER DU I Å BLI BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE EULA.

Lisenstypene som følger med programvaren, er listet opp nedenfor. Bare én lisenstype kan anvendes på brukeren. For å finne frem til riktig lisenstype kan du gå til kundesenteret vårt.

1. UTSTEDELSE AV LISENS

I samsvar med vilkårene i denne avtalen gir Movavi deg verdensomspennende og ikke-eksklusive rettigheter til å bruke programvaren. Disse rettighetene kan ikke overføres til noen tredjeparter. «Bruk» betyr lagring, opplasting og nedlasting, installering, kjøring eller visning av programvaren uten rettigheter til kommersiell bruk og/eller distribusjon verken i sin helhet eller som en del av den avledede programvaren til tredjeparter. Du kan ikke modifisere programvaren eller deaktivere lisens- eller kontrollfunksjoner i programvaren med unntak av tiltenkte deler av programvarens programmeringsfunksjoner. For rettighetene som er gitt til deg, må du betale Movavi den gjeldende lisensavgiften.

Denne avtalen gjelder for alltid for å ta hensyn til passende begrensninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, med unntak av tilfeller der du kjøper programvaren på abonnementsbasis. Se abonnementsvilkår nedenfor.

ABONNEMENTSVILKÅR. Når du kjøper programvarelisens på abonnementsbasis, aksepterer og godtar du at du autoriserer fortløpende betaling, og betalinger skal skje med metoden og de intervallene som du har valgt, til abonnementet blir avsluttet av deg eller av Movavi i samsvar med denne EULA. Du vil motta et varsel før hver betalingsdato, og abonnementet vil fornyes automatisk hvis du ikke avslutter det. Movavi belaster deg automatisk med den gjeldende kursen for abonnementsplanen din, pluss gjeldende avgifter, hvis relevant, hver faktureringsperiode for innkjøpsordren din. Abonnementsavgift faktureres eller belastes vanligvis i forkant av den aktuelle abonnementsperioden. Movavi kan endre planens pris hver fornyelsesperiode, og vi kommer til å varsle deg om eventuelle kursendringer med muligheten til å kansellere.

Hvis det ikke er nok midler på kontoen din på betalingsdatoen, kanselleres abonnementet ditt dagen etter den siste dagen i den betalte abonnementsperioden.

Du bør regelmessig kontrollere informasjonen om forhåndsbetalt lisensperiode eller forhåndsbetalt tilgang til nettjenestens periode, priser og andre vilkår og betingelser, samt gjeldende EULA og andre dokumenter knyttet til endringer av Movavis programvare og tjenester.

PERSONLIG LISENS. Med mindre noe annet er angitt i bestillingen tillater denne lisenstypen programvarekjøring utelukkende for personlige formål på én personlig brukerkonto eller én datamaskin, arbeidsstasjon eller annen digitalelektronisk enhet som er i samsvar med systemkravene til programvaren spesifisert i dokumentasjonen. Derfor er programvaren lisensiert på datamaskinbasis, ikke per bruker, nettsted eller selskap. Hvis for eksempel en person bruker to datamaskiner for å installere og bruke programvaren på hver datamaskin, må personen kjøpe to lisenser. «Bruker» betyr en person hvis midler brukes til å betale lisensavgiften.

FORRETNINGSLISENS. Denne lisenstypen er ment for bruk av et selskap eller en annen enhet og gir rettighetene til å installere og bruke programvaren til bedrifts-, kommersielle eller forretningsformål (inkludert interne forretningsformål som presentasjon eller rapportering). I forbindelse med denne avtalen inkluderer kommersiell bruk all kommersiell bruk og all bruk av programvaren til direkte eller indirekte formål med økonomisk fordel (f.eks. ved salg, lisensiering, reklame osv.).

Denne lisensen er ikke-eksklusiv og kan ikke overføres til noen annen organisasjon eller tilknyttet selskap og, med mindre annet er gitt, tillater programvaredrift på én datamaskin.

Hvis du representerer en gruppe selskaper, en tilknyttet enhet, et medlemsfirma eller en tredjepart og ønsker å kjøpe en lisens for denne tredjeparten, kan du ta kontakt med oss på partners@movavi.com for kjøp av lisens med betingelser som avtales individuelt.

2. GRATISVERSJON (PRØVEVERSJON)

Du kan få en evalueringskopi av programvaren kostnadsfritt i en begrenset periode («Gratislisens» eller «gratiskopi»). Enkelte funksjoner og/eller funksjonalitet i programvaren kan være låst eller utilgjengelig i gratisversjonen. I tillegg legges vannmerke på den behandlede videoen når du bruker gratisversjonen av programvaren. For å kunne dra nytte av alle funksjonene i programvaren må lisensinnehaver kjøpe en gyldig lisensaktiveringsnøkkel.

Du kan være nødt til å opprette en konto for å bruke gratisversjonen av programvaren.

Det forventes at du bruker programvaren på systemet ditt og evaluerer nytten og funksjonaliteten grundig før du kjøper. Denne muligheten til å prøve før du kjøper er den ultimative garantien for at programvaren kommer til å fungere tilfredsstillende.

3. KOMMERSIELL BRUK. LISENS FOR UTDANNING, NONPROFITT OG MYNDIGHETER

Versjoner av programvaren beregnet på privat bruk (personlig lisens) samt prøveversjoner kan ikke brukes til kommersielle formål, bortsett ved følgende unntak: Bruk av hvilken som helst versjon av programvaren til å lage videoer for inntektsgenerering på YouTube eller lignende tjenester utgjør ikke brudd på denne avtalen så lenge beskrivelsen som er knyttet til slike videoer, inkluderer en uttalelse om at videoen ble opprettet i programvaren, og en lenke til https://www.movavi.com/.

UTDANNINGSORGANISASJONER: Movavi tilbyr spesielle priser til utdanningsorganisasjoner, kun for utdanningsformål, ikke kommersielle formål. Derfor bør brukerne av denne lisensen være ansatte eller representanter for utdannelsesorganisasjoner eller være en student eller en elev i en hvilken som helst utdanningsorganisasjon. Du finner mer informasjon her: Movavi End User Licence Agreement (Educational License).

For å kvalifisere til utdanningspriser må du fullføre og sende inn skjemaet du finner her: https://edu.movavi.com/.

NONPROFITT- OG STATLIGE ORGANISASJONER: Movavi har også spesielle lisenstilbud til kvalifiserte nonprofitt- og statlige organisasjoner med egne priser og vilkår for ikke-kommersiell bruk av programvaren.

Disse tilbudene har bestemte retningslinjer for å avgjøre om en organisasjon er kvalifisert, og organisasjonen på registrere seg for medlemskap. Ta kontakt med sales@movavi.com for å søke.

4. EIERSKAP

Movavi eier og har opphavsretten til programvaren. Lisensen din gir deg ingen tittel eller eierandel i programvaren og skal ikke tolkes som et salg av noen rettigheter til programvaren.

5. OPPHAVSRETT

Programvaren og alle rettigheter, uten begrensning og inkludert eiendomsrettigheter deri, eies av Movavi eller dets leverandører og er beskyttet av opphavsrettslover og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt andre lover og traktater om åndsverk. Programvaren er lisensiert, ikke solgt. Du erkjenner at ingen rettigheter til immaterielle rettigheter i programvaren er overført til deg. Du erkjenner videre at tittel og full eierrettighet til programvaren forblir den eksklusive eiendommen til Movavi, og du erkjenner at du ikke får noen rettigheter til programvaren, bortsett fra slik det uttrykkelig er angitt i denne lisensen. Du samtykker i at alle eksemplarer av programvaren inneholder de samme beskyttede varemerker som vises på og i programvaren.

6. OMVENDT UTVIKLING

Du samtykker i at du ikke vil prøve omvendt utvikling av, å endre, å oversette eller å demontere programvaren helt eller delvis.

7. INGEN ANDRE GARANTIER

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER» UTEN GARANTI AV NOEN SLAG. MOVAVI FRASKRIVER ALLE ANDRE GARANTIER MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISERTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SÆRLIG FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTSRETTIGHETER. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV IMPLISERTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN IMPLISITT GARANTI KAN VARE, ELLER UTELUKKELSEN ELLER BEGRENSNINGEN AV UHELL ELLER FØLGESKADER, SLIK AT DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE KANSKJE IKKE GJELDER DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM VIL VARIERE FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

MOVAVI GIR INGEN GARANTI FOR TREDJEPARTSINNHOLD, HVIS PROGRAMVAREN INNEHOLDER SLIKT. DET ER INGEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, FOR TREDJEPARTSINNHOLD.

Programvaren automatisk referere til, vise, ha lenke til og levere nettjenester relatert til nettsteder og informasjon lokalisert over hele verden. Fordi Movavi ikke har kontroll over slike nettsteder og informasjon, gir Movavi ingen garantier for slike nettsteder og informasjon, inkludert, men ikke begrenset til: (a) nøyaktighet, tilgjengelighet, sekvensfullstendighet, valuta, innhold, gyldighet eller kvalitet av slike nettsteder og informasjon, eller (b) om de finner utilsiktet eller anstøtelig innhold. Ved å bruke programvaren erkjenner du at Movavi ikke representerer eller garanterer noe når det gjelder nettsteder eller informasjon som vises eller du får tilgang til gjennom programvaren.

Programvaren kan inneholde annonseringsinformasjon fra Movavi eller dets partnere.

8. TILKNYTNINGER TIL TREDJEPARTER

YTTERLIGERE AKTIVERINGER. Enkelte programvarer krever ekstra aktivering av komponenter, som for eksempel kodeks, for å kunne bruke spesifikke formater. Noen ganger er en gratis engangsaktivering nødvendig for visse spesielle programfunksjoner (f.eks. koding). Når du registrerer produktet ditt, vil denne aktiveringen skje automatisk, og alt du trenger er en internettilkobling.

Deler av programvaren kan bruke eller inkludere tredjepartsprogramvare og annet opphavsrettsbeskyttet materiale. Bruken av slikt materiale styres av deres respektive vilkår. Enkelte programvarebiblioteker og annen tredjepartsprogramvare som følger med programvaren, er gratis programvare og lisensiert under betingelsene i GNU Library Lesser General Public License (LGPL). Du kan få en komplett maskinlesbar kopi av kildekoden for slik gratis programvare under vilkårene i LGPL uten kostnad, med unntak av kostnadene for media, frakt og håndtering, på skriftlig forespørsel til Movavi. LGPL-programvaren distribueres i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI, ikke engang den impliserte garantien for SALGBARHET eller EGNETHET.

MPEG-2-merknad. I den grad programvaren inneholder MPEG-2-funksjonalitet, gjelder følgende bestemmelse: ALL BRUK AV PRODUKTET ANNET ENN FORBRUKERENS PERSONLIGE BRUK SOM OVERHOLDER MPEG-2-STANDARDEN FOR KODING AV VIDEOINFORMASJON FOR PAKKEDE MEDIER, ER UTTRYKKELIG FORBUDT UTEN EN LISENS UNDER GJELDENDE PATENTER I MPEG-2 PATENTEPORTEFØLJEN, SOM LISENSEN ER TILGJENGELIG FRA MPEG LA,L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

Bruk av MPEG-4. I den grad programvaren inneholder MPEG-4-funksjonalitet, gjelder følgende bestemmelse: DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER MPEG-4 VISUELL PATENTPORTEFØLJELISENS FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR (i) KODING AV VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUELL STANDARD («MPEG-4-VIDEO») OG/ELLER (ii) KODING AV MPEG-4-VIDEO SOM KODES AV EN FORBRUKER ENGASJERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER BLE HENTET FRA EN VIDEOLEVERANDØR LISENSIERT TIL Å LEVERE MPEG-4-VIDEO. INGEN LISENS GIS ELLER IMPLISERES FOR NOE ANNET BRUK. TILLEGGSINFORMASJON INKLUDERT REKLAME, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Merknad for H.264/AVC. I den grad programvaren inneholder AVC-koding og/eller dekodingsfunksjonalitet, krever kommersiell bruk av H.264/AVC ytterligere lisenser, og følgende bestemmelse gjelder: AVC-FUNKSJONALITETEN I DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT HER KUN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER TIL: (i) KODING AV VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN («AVC-VIDEO») OG/ELLER (ii) DEKODING AV AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER ENGASJERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER AVC-VIDEO FRA EN VIDEO-LEVERANDØR LISENSIERT FOR Å LEVERE AVC-VIDEO. INFORMASJON OM ANNET BRUK OG LISENSER FÅS FRA MPEG LA L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

AMR-merknad. I den grad programvaren inneholder AMR-koding- og -dekodingsfunksjonalitet, gjelder følgende bestemmelse: AMR-kodings- og dekodingsfunksjonalitet (Adaptive Multi-Rate) i dette produktet er ikke lisensiert for å utføre mobiltelefonsamtaler eller til bruk i noen telefoniprodukter bygget på QuickTime-arkitekturen for Windows-plattformen. AMR-kodings- og -dekodingsfunksjonaliteten i dette produktet er heller ikke lisensiert for bruk i en mobil kommunikasjonsinfrastruktur, inkludert: basestasjoner, basestasjonskontrollere/radionettkon­trol­le­re, koblingssentre og portstasjoner til og fra det offentlige koblede nettverket.

MP3-merknad. MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson Licensing.

Levering av dette produktet gir ikke en lisens og innebærer ingen rett til å distribuere MPEG Layer-3-kompatibelt innhold opprettet med dette produktet i inntektsgenererende kringkastingssystemer (bakkenett, satellitt, kabel og/eller andre distribusjonskanaler), streamingapplikasjoner (via internett, intranett og/eller andre nettverk), andre innholdsdistribusjonssystemer (betalingslydtjenester eller audio-on-demand-applikasjoner og lignende) eller på fysiske medier (CD-er, DVD-er, halvlederbrikker, harddisker, minnekort og lignende). Det kreves en uavhengig lisens for slik bruk. For mer informasjon kan du gå til http://mp3licensing.com.

GRATIS BEGRENSET PROGRAMVAREKODEKS betyr LISENSIERT PROGRAMVAREKODEKS som: (i) har begrensningen at MP3-FUNKSJONALITETEN for å kode lyddatafiler opphører (a) etter behandling av maksimalt 20 (tjue) lyddatafiler, eller (b) etter maksimalt 30 (tretti) dager etter installasjonen; og (ii) distribueres, gratis til sluttbrukere, for å markedsføre LISENSIERTE PROGRAMVAREKODEKSER som ikke er GRATIS BEGRENSET PROGRAMVAREKODEKS.

Det skal ikke betales lisensgebyr for GRATIS BEGRENSET PROGRAMVAREKODEKS, forutsatt at LISENSINNEHAVER, LISENSINNEHAVERS TILKNYTTEDE SELSKAPER og/eller tredjepart autorisert av LISENSINNEHAVER og/eller LISENSINNEHAVERS TILKNYTTEDE SELSKAPER vil bruke rimelige kommersielle midler for å stimulere brukere av GRATIS BEGRENSEDE PROGRAMVAREKODEKSER for å oppgradere til LISENSIERTE PROGRAMVAREKODEKSER som ikke er GRATIS BEGRENSEDE PROGRAMVAREKODEKSER.

FFmpeg-merknad. Programvaren bruker FFmpeg-videoprogrammet og medfølgende biblioteker. FFmpeg er et varemerke for Fabrice Bellard (opphavsmann til FFmpeg-prosjektet – FFmpeg-prosjekt, http://www.ffmpeg.org) lisensiert under Lesser GNU Lesser General Public License 2.1. GNU Lesser General Public, Free Software Foundation, Inc., Franklin Street 51, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA, og du kan distribuere det og/eller endre det under vilkårene til en slik lisens.

Qt®-merknad. Programvaren bruker Qt Toolkit og medfølgende biblioteker i henhold til GNU Lesser General Public License 2.1. Qt er et registrert varemerke for Digia Plc og/eller dets datterselskaper og brukes i henhold til en lisens fra Digia Plc og/eller dets datterselskaper. Se http://qt-project.org/ for ytterligere informasjon.

Merknad for Google-Glog. Programvaren bruker glog-biblioteket og dets komponenter i henhold til betingelsene i den modifiserte 3-klausulen i BSD-lisensen. Copyright © 2008, Google Inc. Hele teksten til BSD-lisensen finner du på http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

Merknad for Boost. Programvaren bruker Boost-programvarebibliotek i henhold til vilkårene i Boost 1.0-lisensen. Copyright Beman Dawes, David Abrahams, 1998-2005, Rene Rivera 2004-2007. Den fullstendige teksten til lisensen finner du på http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

ACE-merknad. Enkelte programvarer, f.eks. Movavi Screen Recorder for Mac og Movavi Video Suite for Mac, bruker Rogue Amoeba Softwares Ace for å ta opp lyd under en lisensavtale som er tilgjengelig hos https://rogueamoeba.com/licensing/.

9. DINE OPPLYSNINGER og MOVAVI SINE RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

9.1. Personvern. Personopplysningene du gir fra deg til Movavi under bestillings- og registreringsprosessen, brukes kun til Movavis interne formål. Movavi bruker informasjonen i nøye overensstemmelse med de respektive personvernpolitikk. Med mindre annet uttrykkelig er tillatt, kommer Movavi ikke til å gi noen av dine personlige opplysninger til noen tredjepart uten din uttrykkelige godkjenning, med mindre det er rimelig påkrevd i lov, som godkjent av denne bestemmelsen, eller som nødvendig for å beskytte Movavi, dets agenter og andre deltakere.

10. KUNDESENTER PÅ MOVAVI

10.1. Vi står klar til å hjelpe deg i full utstrekning for å gjøre programvareopplevelsen din best mulig. Skulle du trenge hjelp eller hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt, kan du kontakte kundestøtteteamet ditt på Movavis kundesenter.

10.2. For å bistå deg kan Movavi fra tid til annen be deg om å oppgi informasjon om brukerdataene dine og erfaringer, som vil bli brukt til å estimere programvarenes brukbarhet, og derved forbedre produkter og tjenester. Hovedformålet med å samle inn personlige opplysninger og annen brukerinformasjon i disse tilfellene er å gi deg trygge, smidige, effektive og tilpassede vedlikeholdstjenester. For eksempel kan Movavi samle inn og bruke personopplysninger relatert til deg, tillatt eller nødvendig, for: å tilby teknisk support, kundestøtte og feilsøking av problemer; å informere deg om serviceoppdateringer og feil; å bekreft din identitet; å beskytt dine interesser og Movavi. Slike data kan inneholde følgende informasjon: ditt fulle navn (firmanavn), e-postadresse og telefonnummer. Dessuten kan kundestøtteteamet vårt be om å samle de spesielle loggfilene, deriblant programfeilmeldinger, Movavi-programversjonen, dens aktiveringsstatus og tekniske spesifikasjoner på datamaskinen din. Denne informasjonen er nødvendig for å gi rett teknisk støtte og fortsette forsknings- og utviklingsprosessen.

Movavi bruker informasjonen i nøye overensstemmelse med de respektive personvernpolitikk.

10.3. Du samtykker til og anerkjenner at personen som informasjon, data, tekst, bilder, videoer eller annet materiale (heretter kalt «innholdet») innhentes fra med tanke på kundestøtte, er ansvarlig for dette innholdet som gis til Movavi, uansett om det er offentlig eller privat. Dette betyr at du er eneansvarlig for all innholdsopplasting, publisering eller på annen måte overføring via Movavis nettsteder og fildelings- eller filvertstjenester og for dens gyldighet, legitimitet, fullstendighet, anvendbarhet og opphavsrett. Movavi kontrollerer ikke noe brukerinnhold.

11. OPPGRADERING

11.1. «Programvareoppgradering» (også kjent som «større oppgradering») er en nyere eller bedre versjon av programvaren med en betydelig endring eller større forbedring i forhold til din nåværende versjon. Disse versjonene kan leveres mot betaling.

11.2. «Programvareoppdatering» (også kjent som «mindre oppdatering») er en nedlasting av programvaren med rettelser av oppdagede feil eller implementerer mindre programvareforbedringer. Disse versjonene er levert av Movavi i løpet av den perioden en bestemt programvareversjon utvikles.

11.3. Movavi garanterer ikke utkjøring av oppdateringer for tidligere utviklede versjoner av programvaren og garanterer ikke bruken og kompatibiliteten til den tidligere kjøpte programvaren på enheter, operativsystemer og nettlesere som ble utgitt etter kjøpet av programvaren. Movavi fortsetter imidlertid å tilby teknisk støtte (konsultasjoner og annen hjelp) når det gjelder de tidligere kjøpte programmene i samsvar med de originale systemkravene.

Før du bruker en oppgradering eller oppdatering til den tidligere kjøpte programvaren, skal sluttbrukeren sørge for at den oppdaterte programvaren kan brukes på en bestemt enhet i samsvar med systemkravene til det oppdaterte programmet.

Eventuelle oppgraderinger eller oppdateringer leveres av Movavi etter eget skjønn uten noen som helst forpliktelser.

12. UGYLDIGHET

I tilfelle en av bestemmelsene i denne lisensen er ugyldig er partene enige om at slik ugyldighet ikke skal påvirke gyldigheten til de gjenværende delene av denne lisensen.

13. INGEN ANSVAR FOR FØLGESKADER

UNDER INGEN OMSTENDIGHET ER MOVAVI ELLER DETS LEVERANDØRER ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN FØLGESKADER, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED LEVERINGEN AV, YTELSE TIL ELLER BRUKEN AV PROGRAMVAREN, SELV OM MOVAVI HAR BLITT UNDERRETTET MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHET ER MOVAVI ERSTATNINGSPLIKTIG FOR NOEN KRAV, ENTEN I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI OM ANSVAR, OVERSKRIDE LISENSAVGIFTEN DU HAR BETALT, HVIS AKTUELT.

14. GENERELL BESTEMMELSE

Dette er hele avtalen mellom deg og Movavi. Avtalen erstatter enhver forutgående avtale eller forståelse, enten den er skriftlig eller muntlig, relatert til emnet i denne EULA. Hvis noen del av denne EULA blir funnet ugyldig og ikke kan håndheves, vil det ikke påvirke gyldigheten av avtalens samlede betingelser, som fortsetter å være gyldig og rettskraftig i henhold til betingelsene. Denne EULA avsluttes automatisk hvis du ikke overholder vilkårene. Movavi kan etter eget skjønn endre denne EULA skriftlig når som helst.

Denne avtalen og enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med den eller dens emne eller formasjon, skal styres av og tolkes utelukkende i samsvar med kypriotisk lov.